27 april 2017

5,1 miljoen euro voor nieuwe energiebesparende investeringen voor hogescholen en universiteiten

 

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits organiseert een tweede oproep aan hogescholen en universiteiten om hun bestaande gebouwen beter te isoleren en energie te besparen. De eerste oproep vorig jaar was een succes met 86 goedgekeurde projecten. De projecten die de meeste CO2-besparing per euro steun opleveren, komen in aanmerking voor maximaal 50% subsidie van de kosten. Minister Crevits voorziet in 5.125.000 euro voor deze nieuwe energiebesparende maatregelen.

De Vlaamse overheid spendeert per jaar 700 miljoen euro aan energie (elektriciteit, aardgas, vloeibare brandstoffen en warmte voor gebouwen, infrastructuur en mobiliteit) en is daarmee de derde grootste energieverbruiker in België. Daarmee gaat een grote verantwoordelijkheid gepaard, want dat energieverbruik betekent ook een uitstoot van 3,3 miljoen ton CO2.

Het Vlaams hoger onderwijs heeft met zijn uitgebreid gebouwenpatrimonium een belangrijke verantwoordelijkheid in efficiënt gebruik van energie. Hoewel bij nieuwbouw- en renovatieprojecten vandaag al heel wat aandacht gaat naar energiezuinigheid, kan in bestaande gebouwen nog heel wat energie-efficiëntiewinst gehaald worden. Daarom stelt de Vlaamse overheid voor energiebesparende investeringen, investeringssubsidies ter beschikking. Alles samen gaat het om 54 miljoen euro, waarvan 20 miljoen voor het hoger onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert een tweede oproep aan hogescholen en universiteiten om hun bestaande gebouwen beter te isoleren en energie te besparen. Ze kunnen daarvoor tot 50% subsidie krijgen. Dat is een duidelijke stap naar een duurzaam patrimonium.

Na het succes van de eerste oproep vorig jaar, waarbij 86 projecten door de Vlaamse overheid gesubsidieerd werden, werd een evaluatie gemaakt. Dat resulteert bij de tweede oproep tot enkele aanpassingen:

-       Het plafond per project van 500.000 euro wordt geschrapt;

-       Het plafond per instelling wordt verlaagd tot 1.500.000 euro zodat er een betere spreiding mogelijk is;

-       De CO2-berekeningen zullen op een meer realistische afschrijvingsperiode gebeuren. In plaats van alles op 15 jaar te verrekenen, worden gebouwen en technieken respectievelijk op 35 en 15 jaar berekend.

De hogescholen en universiteiten kunnen tot 15 oktober een voorstel indienen voor energiebesparende ingrepen in hun onderwijsinfrastructuur. De focus ligt op energiebesparing, en dus ook CO2-reductie, in bestaande gebouwen. Volgende ingrepen komen in aanmerking: dak-, muur- en vloerisolatie, glas vervangen door hoogrendementsglas, installeren van een zonneboiler of warmtepomp of vervanging van een verwarmingsketel door een hoogrendementsketel.

De jury wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaams Energieagentschap, het Vlaams Energiebedrijf, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, AGION en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen. Deze jury zal de projecten rangschikken op basis van de bespaarde CO2-reductie per euro gevraagde ondersteuning. De projecten kunnen uitgevoerd worden in de loop van 2017-2019.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We lanceren een tweede oproep aan universiteiten en hogescholen om energiebesparende projecten in te dienen. Dat kan gaan over de isolatie van daken en muren, om de plaatsing van nieuwe ramen of de installatie van een zonneboiler of een warmtepomp. Door minder energieverbruik daalt de CO2-uitstoot. De eerste oproep was een succes met 86 goedgekeurde projecten die zorgen voor 15.000 ton minder CO2 per jaar, wat gelijk is aan de uitstoot van zo'n 18 miljoen km met de vrachtwagen. Onderwijs neemt ook op het vlak van klimaat haar verantwoordelijkheid op en zal verder inspanningen leveren voor energiebesparende maatregelen.”

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege: “De Vlaamse regering steunt niet alleen de internationale klimaatdoelstellingen, maar maakt ook volop werk van eigen, interne klimaatmaatregelen. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering zelf 40% minder CO2 uitstoten door aanpassingen in gebouwen en in wagenpark.  Deze tweede oproep aan hogescholen en universiteiten om hun bestaande gebouwen beter te isoleren, is een klassiek voorbeeld van een win-winsituatie: de aanpassingen aan de onderwijsgebouwen zijn goed voor het klimaat én voordelig voor de energiefactuur.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream