5 juni 2015

5578 inschrijvingen voor toelatingsexamen arts en tandarts

 

Dit jaar zijn er 5578 deelnemers ingeschreven voor de eerste examensessie voor het toelatingsexamen voor arts en tandarts. Het gaat om een lichte daling in vergelijking met vorig jaar. De eerste examensessie vindt plaats op 7 juli 2015 in Brussels Expo. De tweede sessie op 25 augustus 2015.

 

 

jaar

ingeschreven kandidaten

2012

4685

2013

5289

2014

5742

2015

5578

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft eind vorig jaar een begeleidingscommissie aangesteld om de kwaliteit van het examen nog te verhogen. Bij voorgaande edities doken er verschillende problemen op met kandidaten die de resultaten aanvochten.

 

Op aangeven van de begeleidingscommissie zijn er nu al enkele wijzigingen doorgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld over het optrekken van het aantal vragen voor het deel wetenschappen van 40 naar 60, zodat één vraag minder zwaar doorweegt op de slaagkansen. De aanpassingen staan op de website van het toelatingsexamen, zodat kandidaten die zich inschreven over de juiste informatie beschikken.

(http://www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen/nl/index.htm).

 

Momenteel werkt de begeleidingscommissie nog verder aan bijkomende adviezen ter verbetering van het examen voor de editie 2016.

 

De examencommissie, die instaat voor de voorbereiding en de deliberatie, is ook uitgebreid, zodat er meer specialisten betrokken zijn bij het opstellen en selecteren van de vragen. Er wordt ook samengewerkt met onder meer de wetenschappers die betrokken zijn met bij organisatie van de verschillende olympiades (bijvoorbeeld voor wiskunde of natuurwetenschappen). Ook dat zal de kwaliteit van het examen ten goede komen.

 

De opleidingen arts en tandarts zijn de enige universitaire opleidingen waarvoor de toegang beperkt wordt door een toelatingsexamen. De reden hiervoor is de gereguleerde toegang tot het beroep, die jaarlijks beperkt is tot een contingent dat federaal wordt vastgelegd (jaarlijks 1.230 nieuwe (tand)artsen, waarvan 738 in Vlaanderen). Het toelatingsexamen heeft ook als effect dat de uitval tijdens de opleiding bijzonder laag is : 85% van de startende studenten behaalt het masterdiploma.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream