4 december 2017

58 Vlaamse scholen (maar geen enkele Limburgse) startten schooljaar later door Offerfeest op 1 september

 

Over de start van het schooljaar was afgelopen lente heel wat te doen. Het katholiek onderwijs vroeg namelijk om de start uit te stellen tot 4 september, maar uiteindelijk blijkt nu ook uit de officiële cijfers dat geen enkele school in Limburg de deuren sloot. Wat ook opvalt, is dat er meer katholieke scholen dan die uit officiële netten pas op 4 september zijn gestart. “41 scholen van het vrij onderwijs waren gesloten op 1 september, 10 van het Gemeenschapsonderwijs en 7 van het Antwerpse stedelijk onderwijs”, zegt Janssens. “Het schooljaar zomaar uitstellen kan ook niet, want de startdatum ligt vast bij decreet. Minister Crevits opende nog wel een achterpoortje door te verwijzen naar de mogelijkheid om een pedagogische studiedag in te richten. Uit het antwoord van de minister bleek dat in totaal 58 scholen op 1 september niet geopend waren. Het gaat om 45 secundaire scholen en 13 basisscholen. Vooral scholen uit Antwerpen (27) en Oost-Vlaanderen (20) waren gesloten. In Brussel waren er vijf scholen gesloten en in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant telkens één. In Limburg geen enkele.”

Studiedag

De scholen gaven als reden voor de sluiting een pedagogische studiedag (47), een verlofdag (10) of een combinatie van de twee (1). “Ik betreur dat zoveel scholen zich schikten naar het islamitische Offerfeest en het systeem van pedagogische studiedagen in feite misbruikten om op 1 september de deuren gesloten te houden”, zegt Janssens. “Het Offerfeest was niet alleen vrijdag, maar ook het hele weekend. Was het dan echt te veel gevraagd van moslimouders om hun kinderen op 1 september naar school te sturen zoals decretaal voorzien in Vlaanderen?”

Integratieraad

“Het lijkt me in elk geval beter om een school zelf te laten kiezen, dan om als overheid iets op te leggen”, zegt Maryam Jamshid, voorzitter van de Limburgse integratieraad. “Een pedagogische studiedag inzetten, is in elk geval zinvol als je weet dat veel leerlingen toch niet komen opdagen.” (lc)

 

Copyright  © 2017 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream