8 november 2017

6 miljoen euro voor delen van schoolsportinfrastructuur

 

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande sportaccommodatie optimaal te benutten. In scholen is vaak heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook jammer dat die naschools, ’s avonds, in het weekend en in de vakantie nog vaak onbenut blijft. Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de turnzaal buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een hindernis, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de grotere exploitatiekosten... Bovendien is schoolsportinfrastructuur in sommige gevallen niet aantrekkelijk of technisch onvoldoende geschikt voor sportclubs omdat bijvoorbeeld de belijning van de sportvloer niet conform is aan  sporttechnische reglementen, er geen plaats is om sportmateriaal van de sportclub apart op te bergen, enz.

Vorig jaar lanceerden Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters een eerste projectoproep voor scholen om hun sportinfrastructuur kwalitatiever te maken en om het hen praktisch mogelijk te maken die naschools vaker te laten benutten. Niet minder dan 159 scholen dienden een dossier in, waarvan 53 scholen geselecteerd werden en een subsidie ontvingen.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Ik ben ontzettend blij met het overdonderend succes van de eerste oproep. Als het ons één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat er massale interesse is bij onze scholen en sportclubs om samen te werken. Ze zien duidelijk ook in dat hier een echte win-win in zit: clubs krijgen meer plaats om te sporten én we geven scholen de kans om de kwaliteit van hun sportinfrastructuur op te krikken. Ik heb daarom met mijn collega van Onderwijs beslist om een enorme inspanning te doen en voor deze nieuwe oproep samen maar liefst 6 miljoen euro te voorzien. Als dit slaagt, wordt de beschikbare sportinfrastructuur in Vlaanderen met een klap verveelvoudigd”.

Scholen kunnen een subsidie tot 230.000 euro krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten voor hun turnhallen en zwembaden. Het kan gaan om werken die ervoor zorgen dat de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk is (bv. deuren, badgesysteem…), werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik (bv. nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal…), werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur effectief naschools open te stellen. Bovendien kunnen ook hogescholen en universiteiten aan deze oproep deelnemen.

Nieuw in deze oproep is dat elke school die een subsidie ontvangt ook over een AED-toestel moet beschikken. Deze wordt aan de buitenmuur opgehangen zodat heel de buurt hiervan gebruik kan maken. Dit zorgt voor het redden van levens. In België krijgen jaarlijks 11.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7 tot 10% overleeft dit. Als er binnen de 5 minuten ingegrepen kan worden met hartreanimatie, dan verhoogt de overlevingskans. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het delen van schoolinfrastructuur is een belangrijke doelstelling van het Masterplan Scholenbouw. De grote interesse van de scholen voor dit project rond het delen van schoolsportinfrastructuur toont aan dat dit een goede keuze is. We bieden mensen en verenigingen de kans om buiten de schooluren gebruik te maken van sportaccommodatie in onze scholen. Zo brengen we mensen samen. Dit maakt deel uit van het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’. Dat is een omvattend plan met aandacht voor bewegen, sportinfrastructuur, gezonde voeding en EHBO op school. Nieuw in deze oproep is dat elke school die een subsidie ontvangt ook over een AED-toestel dient te beschikken. Deze wordt aan de buitenmuur opgehangen zodat heel de buurt hiervan gebruik kan maken. Dit zorgt voor het redden van levens.

De nieuwe oproep werd vanmorgen gelanceerd in het Busleyden Atheneum, Campus Caputsteen in Mechelen. De school nam met succes deel aan de vorige oproep, waardoor ze kan investeren in de energiezuinige renovatie van haar sportaccommodatie en intussen al twee gymclubs er hun thuis gevonden hebben.

Directrice Katie Steemans: “Het is een win-winsituatie. Met de subsidie van de Vlaamse regering kunnen we onze sportinfrastructuur betaalbaar aanbieden aan verenigingen en ook onze eigen energiekosten verlagen. Door na schooltijd en tijdens vakanties onze sportinfrastructuur open te stellen voor sportverenigingen, wensen we 700 uren extra gebruik van onze sportzaal per jaar te realiseren. De huuropbrengst willen we investeren in het vernieuwen van sportmateriaal dat door zowel de school als sportverenigingen wordt gebruikt. Bovendien delen we onze ruimte graag met enthousiaste sporters. We hebben zelf ook een sterke richting Sportwetenschappen. Het algemeen belang, school, sportclub, milieu … iedereen wint erbij!

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream