2 mei 2017

66 leerlingen volgen opleiding tot ‘peer supporter’

 

 

Vandaag vond de eerste studiedag ‘peer support: jongeren steunen jongeren’ plaats in Howest in Brugge. De studiedag is het gevolg van het ‘peer support’ project dat sinds januari 2016 in het opleidingsteam Toegepaste Psychologie aan Howest loopt. In het afgelopen schooljaar hebben 66 leerlingen de opleiding tot ‘peer supporter’ gevolgd. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits benadrukte in haar slottoespraak dat peer support deel moet uitmaken van het bredere schoolbeleid.

Het peer support project is een project door, voor en met jongeren dat opgestart werd in januari 2016 door de opleiding Toegepaste Psychologie aan Howest. Vandaag op de studiedag werden de eerste resultaten voorgesteld. Daaruit blijkt dat er in het afgelopen schooljaar in 5 West-Vlaamse scholen 66 leerlingen opgeleid werden tot peer supporter in de twee verschillende opleidingstrajecten. 31 leerlingen werden opgeleid tot vertrouwensleerling en leerden hoe ze gepaste ondersteuning kunnen bieden aan medestudenten of hoe ze bepaalde signalen van pestgedrag kunnen opvangen en hun collegastudenten kunnen doorverwijzen. 35 leerlingen werden opgeleid tot leerlingbemiddelaar waar ze leren hoe ze kunnen bemiddelen bij ruzies tussen andere jongeren aan de hand van 5 stappen.

Het peer support project is er gekomen op initiatief van Oona Wyns, die sinds haar 15de strijdt tegen pesten. Ze startte de facebookpagina ‘Neen tegen pesten’ na de zelfdoding van de broer van een vriend. Die stapte op 13-jarige leeftijd uit het leven na zware pesterijen. Na contacten met het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits groeide het idee om verder in te zetten op de preventieve aanpak van pestgedrag op school. Dat gebeurt door te werken aan een positief schoolklimaat waar problemen niet alleen aangepakt worden maar vooral voorkomen worden.

Het project ligt volledig in de lijn van verschillende initiatieven rond welbevinden op school. Samen met de Vlaamse Scholieren Koepel wordt bijvoorbeeld volop werk gemaakt van “de Conflixers”, waarbij op een preventieve en proactieve manier een antipestbeleid wordt gevoerd. Zowel in het eindtermendebat als in de hervorming van de leerlingenbegeleiding moeten deze elementen deel uitmaken van een bredere schoolcultuur.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Twee jaar geleden publiceerden we vanuit het departement Onderwijs het boek “Werken aan een verbindend schoolklimaat”, vol concrete tips waarmee we schoolteams willen versterken in de preventie en aanpak van pesten. Een boek dat vertrekt vanuit empowerment van iedereen die bij het beleid tegen pesten is betrokken. Dat zijn de schoolteams, de ouders en natuurlijk de jongeren zelf. Met projecten als de Conflixers en het peer support project van Howest wordt daar verder invulling aan gegeven.” 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream