21 oktober 2016

8 miljoen euro voor klimaatmaatregelen hoger onderwijs

 

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits organiseert een eerste oproep aan hogescholen en universiteiten om hun bestaande gebouwen beter te isoleren en energie te besparen. De projecten die de meeste CO2-besparing per geïnvesteerde euro opleveren, komen in aanmerking voor 50% subsidie van de kosten. Minister Crevits voorziet hiervoor in 2016 in 8 miljoen euro. In de toekomst zullen gegevens over energiegebruik van scholen aan het Vlaams Energie Agentschap ter beschikking worden gesteld.

Energieverbruik onderwijsinstellingen screenen

De Vlaamse overheid spendeert 700 miljoen euro per jaar aan energie (elektriciteit, aardgas, vloeibare brandstoffen en warmte voor gebouwen, infrastructuur en mobiliteit). Onderwijs, zorg en lokale besturen zijn belangrijke energieverbruikers. Zij beschikken immers over heel veel gebouwen die verwarmd worden. Dit energieverbruik is verantwoordelijk voor een uitstoot van 3,3 miljoen ton CO2. Door minder energie te verbruiken, daalt de CO2-uitstoot en daarom kan energie-efficiëntie een belangrijk deel van de oplossing bieden.

Op vandaag weten we niet hoe groot het energieverbruik van scholen precies is. Dat is nochtans belangrijk. Daarom zullen gegevens over het energieverbruik van scholen aan het Vlaams Energie Agentschap ter beschikking worden gesteld. In overleg met bijv. het Vlaams Energie Bedrijf, AGION, e.d. wordt bepaald hoe deze energiedata kunnen gebruikt worden met het oog op de realisatie van energie-efficiëntie. Ondanks de inhaalbeweging in scholenbouw zijn er nog altijd veel oude schoolgebouwen die veel energie verbruiken en daar zijn energiebesparende maatregelen meer dan welkom. Een betere afstelling van een verwarmingsketel kan voor een school al winst opleveren.

 

Eerste oproep voor energiemaatregelen hoger onderwijs

Het Vlaams Klimaatfonds voorziet voor de periode 2016-2019 in 54 miljoen euro voor het beleidsdomein onderwijs. 34 miljoen euro is voor het leerplichtonderwijs bestemd en 20 miljoen euro is voor het hoger onderwijs voorzien. Ter voorbereiding van de Vlaamse klimaat- en energietop van 1 december 2016 heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits twee ronde tafels met de onderwijspartners georganiseerd. Dit jaar trekt de Vlaamse overheid al een eerste bedrag van 8 miljoen euro uit voor energiebesparende investeringen in bestaande gebouwen van de Vlaamse hogescholen en universiteiten.

Het Vlaamse hoger onderwijs heeft met zijn uitgebreid gebouwenpatrimonium een belangrijke verantwoordelijkheid in efficiënt gebruik van energie. Hoewel bij nieuwbouw- en renovatieprojecten vandaag al heel wat aandacht gaat naar energiezuinigheid, kunnen in bestaande gebouwen nog heel wat energie-efficiëntiewinsten behaald worden. Om energiebesparende investeringen in bestaande gebouwen te stimuleren stelt de Vlaamse overheid investeringssubsidies ter beschikking.

Tot 15 november 2016 kunnen de hogescholen en universiteiten een voorstel indienen voor energiebesparende ingrepen in hun onderwijsinfrastructuur. Er wordt gefocust op energiebesparing – en zo dus ook CO2-reductie – in bestaande gebouwen. Volgende ingrepen met een verzekerde energiewinst komen in aanmerking: dak-, muur- en vloerisolatie, vervanging van glas door hoogrendementsglas, installatie van een zonneboiler of warmtepomp, energiezuinige verlichting of vervanging van een verwarmingsketel door een hoogrendementsketel.

Een jury zal de projecten rangschikken op basis van bespaarde CO2-reductie per geïnvesteerde euro. Een project kan voor 50 % gesubsidieerd worden met een plafond van 500.000 euro per project. Er wordt een maximumlimiet vooropgesteld van 2 miljoen euro per instelling. De projecten worden uitgevoerd tussen 2017 en 2019.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onderwijs neemt ook op het vlak van klimaat haar verantwoordelijkheid op en zal inspanningen leveren voor energiebesparende maatregelen. Het is van belang dat het hele maatschappelijke veld, ook de onderwijssector, meewerkt aan het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2020. Er is voor onderwijs in totaal in 54 miljoen euro voorzien. Vandaag is er de eerste projectoproep naar het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen kunnen rekenen op subsidies als ze energievriendelijke maatregelen plannen.”

 

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein: “Oudere gebouwen kunnen soms echt energieverslindend zijn. We willen als overheid het goede voorbeeld geven. Daarom gaan we ons hoger onderwijs ondersteunen om hun bestaande gebouwen energie-efficiënter te maken. Investeringen in isolatie, hoogrendementsglas, zonneboilers, warmtepompen… komen in aanmerking. We ondersteunen de helft van de investering met een maximum van 500.000 euro per aanvraag. Zo houden we ons budget goed onder controle en zorgen we ervoor dat het hoger onderwijs ook zelf zijn steentje bijdraagt.” 

Vlaams minister van Klimaat Joke Schauvliege: "Deze middelen uit het Klimaatfonds hebben het voordeel van een win-win-win: goed voor het klimaat, besparing voor de scholen en jongeren bewust maken van de noodzaak om ook in het dagelijks leven de uitstoot van broeikasgassen te verminderen."

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream