2 februari 2015

80.000 euro voor buitenschoolse STEM-initiatieven

 

 

Vlaanderen voorziet dit jaar in 80.000 euro  voor de STEM-academie, het netwerk dat alle buitenschoolse STEM-activiteiten in Vlaanderen bundelt. Het huidige aanbod is divers en breidt nog steeds uit. De STEM-academie is één van de concrete acties in het STEM-actieplan, waarmee de Vlaamse overheid de interesse van kinderen en jongeren voor wiskunde, wetenschappen, techniek en technologie wil stimuleren.

Sinds de start van de STEM-academie in 2014 sloten reeds 58 organisaties zich aan, goed voor ruim 600 activiteiten. Tijdens het schooljaar 2014-2015 zullen op die manier 8.000 kinderen in hun vrije tijd kennis maken met wetenschap en techniek. De STEM-academie versterkt de bestaande initiatieven, zorgt voor meer visibiliteit en stimuleert de opstart van nieuwe initiatieven. Het aanbod wordt samengebracht op de website www.stem-academie.be.

Op dit moment vinden nog te weinig jongeren de weg naar technische en wetenschappelijke opleidingen in Vlaanderen. De nood aan technisch geschoolde arbeidskrachten is hoog. Onder het motto "jong geleerd is oud gedaan" geven de buitenschoolse STEM-initiatieven kinderen en jongeren de kans om aan de slag te gaan met wetenschap en technologie, om hen aan te moedigen om te kiezen voor een carrière in STEM. De techniek- en programmeerclubs zijn erg populair, maar ook wetenschapskampen zitten in de lift. Dat vele van deze initiatieven vaak heel snel volzet zijn, illustreert eens te meer dat de vraag het huidige aanbod ver overstijgt. De Vlaamse jongeren hebben duidelijk de smaak van STEM te pakken, en ze willen meer.

Minister Crevits voorziet dit jaar 80.000 euro om de bestaande initiatieven te ondersteunen en om de opstart van nieuwe initiatieven aan te moedigen, zodat meer jongeren de kans krijgen om in hun omgeving STEM te beleven in de vrije tijd. Lokale organisatoren en gemeentebesturen spelen hierbij een belangrijke rol.

Technopolis, het Vlaams doe-centrum voor wetenschap en technologie, krijgt als coördinator van de STEM-academie, de opdracht om de subsidie te verdelen op basis van de vooropgestelde criteria. In een eerste fase, die loopt tot 30 juni 2015, komen enkel bestaande initiatieven in aanmerking voor subsidiëring. Voor de tweede helft van 2015 zullen ook nieuwe organisatoren aanspraak kunnen maken op subsidie.

Het buitenschools netwerk sluit naadloos aan op de initiatieven binnen onderwijs:

 

-              Door “Wetenschappen en Techniek” in het basisonderwijs vanaf volgend schooljaar als een apart leergebied te benaderen kan een school een groter accent leggen op exacte wetenschappen, technologie en techniek. Het lerarenteam zal zo nog sterker kunnen focussen op STEM.

 

-              Vanaf dit schooljaar kunnen alle basisscholen in Vlaanderen beroep doen op 100 techniekcoaches. Dat zijn ervaringsdeskundigen uit een technisch of technologische sector. Zij brengen concrete praktijkervaring uit de bedrijfswereld naar de scholen en stippelen met het schoolteam een programma rond techniek en technologie uit.

 

-              In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs wordt ‘wetenschap en techniek’ één van de vijf domeinen waarin opleidingen worden geclusterd.

 

-              In de toekomst zal er veel aandacht gaan naar werkplekleren. Door werkplekleren te integreren in arbeidsmarktgerichte studierichtingen van het secundair onderwijs leren jongeren al tijdens hun opleiding het werkveld kennen met de daarbij horende machines en technologische uitrusting.

 

De geleverde inspanningen werpen vruchten af. Dat tonen de cijfers. Het aantal STEM-diploma’s in het hoger onderwijs is sinds 2008-2009 met meer dan 20% gestegen en dit jaar schreven zich bijna 13% meer jongeren in voor technologiestudies in het hoger onderwijs dan vorig academiejaar.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Kinderen en jongeren tonen heel veel interesse voor techniek en wetenschappen. De vele buitenschoolse STEM-activiteiten in Vlaanderen kennen een groot succes. In die mate dat de vraag het huidige aanbod overstijgt. Met de subsidie van 80.000 euro ondersteunen we de bestaande initiatieven structureel en moedigen we de opstart van nieuwe initiatieven aan. Het uiteindelijke doel is dat elk kind in Vlaanderen de kans heeft om aan STEM-activiteiten deel te nemen in de vrije tijd en in de eigen buurt

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream