29 mei 2017

81 scholen bieden vanaf 1 september vakken aan in andere taal

 

Sinds 1 september 2014 kunnen scholen een aantal vakken zoals geschiedenis, economie, chemie en wiskunde in een andere taal aanbieden. Op dat moment begonnen 24 scholen met een aanbod van een aantal vakken in het Frans of Engels, op 1 september 2015 kwamen daar 17 scholen bij, vorig schooljaar nog eens 19 nieuwe en vanaf 1 september 2017 springen nogmaals 21 extra scholen op de kar.

Het gaat om 7 scholen in West-Vlaanderen, 7 in Oost-Vlaanderen, 4 in Antwerpen, 2 in Vlaams-Brabant en 1 in Brussel. In 9 gevallen worden niet-taalvakken in Engels en Frans gegeven, in 8 gevallen enkel Engels en 4 enkel in het Frans. Geschiedenis is in deze ronde alvast het populairste vak om in een andere taal te onderwijzen, maar ook lichamelijke opvoeding en godsdienst behoren tot het aanbod.

CLIL biedt een duidelijke meerwaarde. Terwijl leerlingen een niet-taalvak leren, versterken ze hun taalvaardigheid in een andere taal. 

Begin dit jaar verscheen de evaluatie van de onderwijsinspectie over CLIL. De bevindingen van de onderwijsinspectie wijzen erop dat het zelfvertrouwen en de spreekdurf van de leerlingen stijgt. Ook de concentratie en leermotivatie neemt toe in een CLIL-vak. 

27 van de CLIL-scholen die al vroeger gestart zijn, hebben een aanvraag ingediend om hun traject aan te passen of uit te breiden. Ook die aanvragen krijgen allemaal groen licht.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Een sterke taalvaardigheid en talenkennis zijn pluspunten voor jongeren op de arbeidsmarkt of als ze verder studeren. Vakken in een andere taal geven, draagt hier zeker toe bij. Het is dan ook positief dat er jaar na jaar scholen bij komen met een CLIL-traject en er meer kwaliteitsvol meertalig onderwijs aangeboden wordt. Het is van belang inspirerende en innovatieve voorbeelden te verspreiden in het kader van meertalig onderwijs.”

In bijlage de lijst van de 21 scholen en de vakken die in een andere taal zullen worden gegeven. 

Categorie: 
BijlageGrootte
Bestand bijlage CLIL.docx21.42 KB
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter