13 oktober 2017

900.000 euro en elk kind is geholpen

 

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) maakt 900.000 euro vrij zodat alle leerlingen met dyslexie via hun school toegang krijgen tot voorleessoftware, een tool die nodig is om leerstof te verwerken. 60.000 scholieren zijn daarbij gebaat.

Kinderen met dyslexie of woordblindheid slepen zich door hun schoolboeken en hebben alle moeite van de wereld met spelling. Maar er bestaan hulpmiddelen: voorleessoftware. Da's een computerprogramma waarmee de kinderen kunnen luisteren naar hun boeken, maar ook naar teksten van het internet. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat je leest en je kan zelf ook het ritme van voorlezen bepalen. Vul je taken in, of tik je een tekst, dan hoor je ook wat je schrijft. Het woord horen, zorgt voor minder fouten. En de tool heeft ook een woordvoorspeller: schrijft de leerling bijvoorbeeld 'teit', dan vraagt de computer of het kind niet 'tijd' bedoelt.

7% van de Vlaamse scholieren kampt met ernstige lees-, of schrijfproblemen - in totaal gaat het om 60.000 Vlaamse leerlingen. Voor een secundaire school met 400 leerlingen gaat het bijvoorbeeld al snel om 28 scholieren. Die kinderen hebben allemaal nood aan de voorleessoftware, maar slechts 1 op de 4 leerlingen heeft er toegang toe. Het is niet zo dat er vandaag geen softwarepakketten worden bijgekocht door de Vlaamse overheid. "Maar met het huidige budget van 50.000 euro kunnen er jaarlijks slechts 70 pakketten van 5 USB-sticks toegekend worden", geeft onderwijsminister Crevits (CD&V) toe. Die 350 pakketten zijn onvoldoende, want er komen elk jaar 10 keer zoveel leerlingen met dyslexie bij. Komt er nog bij dat de sticks met software vaak verloren raken en de software geen update krijgt. Ouders die het pakket willen kopen voor hun kind, betalen trouwens nog meer: voor particulieren kost het zo'n 400 euro.

Minister Crevits kauwde al even op een oplossing. Ze investeert nu 876.000 euro in het aankopen van de licenties van de software - ze gooit het dus over een andere boeg. "We gaan dus niet meer de pakketten aankopen voor een kleine groep jongeren, maar we investeren in een duurzame oplossing door meteen de weblicentie aan te schaffen." Het voordeel: alle scholen en dus alle leerlingen kunnen die software voortaan gebruiken.

Concreet gaat er 226.000 euro naar de vzw Die-'S Lekti-kus die digitale handboeken in een leesklaar formaat moet omzetten én het nieuwe aanbod moet communiceren naar leraren en scholen. De rest van het bedrag vloeit naar de leveranciers van de software. Sp.a-parlementslid Katia Segers, die het probleem aankaartte, is tevreden met het initiatief van de minister, al merkt ze op dat er nog geïnvesteerd zal moeten worden in opleidingen voor leerkrachten.

Minister Hilde crevits - ISOLDE VAN DEN EYNDE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter