26 augustus 2017

A11 verbindt

 

Vandaag is een grote dag voor de mobiliteit in (West-)Vlaanderen. Na drie jaar intensief bouwen komt met de aanleg van de nieuwe A11 één van de grootste mobiliteitswerken van Europa tot een goed einde en worden de haven van Zeebrugge en de Oostkust ontsloten. Daardoor zal het haven- en lokaal verkeer van elkaar gescheiden worden en zullen de dorpskernen in de polders ontlast worden. Het zal onze regio meer zuurstof geven en is goed voor de West-Vlaamse economie, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

 

Ook voor mij persoonlijk is het een bijzonder moment aangezien ik als Minister van Openbare Werken in 2008 het definitieve compromisvoorstel mocht uittekenen voor de aanleg van de A11 en in 2014 nog de eerste spadesteek mocht geven. Zoals bij alle grote infrastructuurwerken heeft ook de aanleg van de A11 aanvankelijke hindernissen en tegenkantingen moeten overwinnen, maar ik ben trots dat we door volgehouden overleg dit prachtig compromis bereikten met respect voor omwonenden, landbouwers, het polderlandschap en de natuur. Een mooi bewijs dat overleg loont.

 

De A11 en de omgevingswerken zijn een realisatie geworden om trots op te zijn. Niet alleen 12 km autosnelweg maar ook kilometers nieuwe verbindingswegen en veilige fietsroutes mooi ingebed in het polderlandschap. Door de fietsers van meet af aan mee te nemen in dit verhaal, kan de Fietsersbond Brugge vandaag spreken van een ‘voorbeeld voor mobiliteitswerken’.

 

Een dubbele beweegbare brug over het Boudewijnkanaal en een beweegbare spoorwegbrug zorgen ervoor dat de haven van Zeebrugge een blijvende multimodale toegang krijgt tot het hinterland en biedt deze zeehaven alle verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Het is een visitekaartje van het technisch vernuft van onze Vlaamse bruggen-, staalbouwers en sturingsdeskundigen.

 

Moge de A11 ons letterlijk en figuurlijk verbinden en zuurstof geven aan de hele regio!

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream