13 november 2007

Aanleg Zuiderring Tielt officieel gestart

 

Nieuwe weg moet verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren

Vanuit een kraan heeft Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits gisteren het officiële startschot gegeven voor de aanleg van de Zuidelijke ring rond Tielt. Bedoeling is dat de Zuiderring binnen twee jaar afgewerkt is en niet alleen de mobiliteit, maar ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Tielt en haar omgeving op korte termijn zal verbeteren.

De affiches met de slogan 'Zuiderring nu!', de zwarte vlaggen en de verschillende acties voor de dringende aanleg van een zuidelijke ringweg zijn niet voor niks geweest. De Zuiderring komt er tegen eind 2009. «Tielt wordt al jaren geteisterd door doorgaand vrachtverkeer naar eigen en omliggende industrieterreinen», vertelt ingenieur Hubert Decramer, afdelingshoofd van de Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. «Al bijna even lang ligt de oplossing voor het grijpen: de realisatie van de zuidelijke ring is op het gewestplan sinds 1979 ingetekend.» Het had heel wat voeten in de aarde voor gisteren werkelijk met de realisatie gestart kon worden. De ring zal in de toekomst de Deinzesteenweg (N35) met de Wakkensesteenweg (N327) verbinden over een lengte van 1.530 meter. Het kruispunt met de Wakkensesteenweg krijgt een rotonde, het kruispunt met de Deinzesteenweg een verkeersregelinstallatie. «De ringweg is een schakel in een netwerk van andere wegen», zegt minister Crevits (CD&V). «De lokale overheid maakt van de wegenwerken dan ook terecht gebruik om onder meer de spoorweg te ondertunnelen, de stationsomgeving en verscheidene kruispunten aan te pakken, fietspaden aan te leggen en verkeerslichten in te planten. De spadensteek is het begin van een veel groter geheel.»

Fasen

De werken, die 6,2 miljoen euro kosten, worden opgedeeld in twee fasen. De grootste hinder wordt verwacht tijdens het aanpakken van het kruispunt van de Deinzesteenweg en de Galgenveldstraat. Een korte omleiding moet hier soelaas bieden. Verder wordt tijdens de werken ook speciale aandacht besteed aan onder meer ruime wachtzones voor fietsers en voetgangers, aangepaste aanplanting en verlichting ter hoogte van de kruising van de nieuwe weg met de Mankemerriewegel.

 

Charlotte Degezelle

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream