10 oktober 2017

Al 300 scholen laten verwarmingsketel afstellen

 

Sinds half april 2017 kunnen scholen rekenen op subsidies om hun verwarmingsketels optimaal te laten afstellen. Ondertussen hebben al 300 scholen hiervan gebruik gemaakt. Een optimaal afgestelde verwarmingsinstallatie kan tot 10% energie besparen. Op jaarbasis kan een school hierdoor gemiddeld 2.800 euro aan verwarmingskosten besparen. Nog tot eind oktober 2017 kunnen aanvragen ingediend worden, Scholen kunnen daarbij een subsidie van 400 euro per verwarmingsinstallatie tot 100 kilowatt krijgen en 1400 euro voor een verwarmingsinstallatie boven 100 kilowatt.

Een goed onderhouden en afgestelde verwarmingsinstallatie is belangrijk. Zo bespaart de school op energiekosten en verminderen we de CO2-uitstoot. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorziet hiervoor in een éénmalige subsidie van maximaal 400 euro per verwarmingsinstallatie tot 100 kilowatt en 1400 euro per verwarmingsinstallatie boven 100 kilowatt. Het afstellen van verwarmingsinstallaties in scholen is één van de 11 klimaatmaatregelen die de onderwijssector neemt met het oog op de realisatie van de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse regering.

Gemiddeld spenderen scholen vaak meer dan 100 euro per leerling per jaar aan verwarming. Door het optimaal afstellen van de verwarmingsinstallatie kunnen scholen tot 2800 euro op jaarbasis aan verwarmingskosten besparen. Bij nieuwbouw en renovatieprojecten in scholen wordt nu al heel wat aandacht geschonken aan energiezuinigheid. Ook in de bestaande schoolinfrastructuur kan er nog heel wat energie-efficiëntiewinst gehaald worden.

Via de website www.mijnschoolhelpthetklimaat.be kan alle info bekomen worden én kunnen de aanvragen ingediend worden, ongeacht het onderwijsnet, de koepel of het onderwijsniveau. Deze samenwerking tussen het Departement Onderwijs en Vorming, AHOVOKS, OVSG, het Provinciaal onderwijs, KOV, GO! en AGION is uniek. Alle erkende Nederlandstalige onderwijsinstellingen (van kleuterschool tot universiteit) in Vlaanderen of Brussel komen in aanmerking voor deze éénmalige subsidie.

Het afstellen van de verwarmingsketel houdt in dat er een controle en bijstelling moet gebeuren van diverse elementen van het verwarmingssysteem zoals bv;

·        

correct instellen van de klok en van de bezettingstijden van de gebouwen rekening houdend met het lesprogramma, vakantiedagen, …

·        

regeling van de branderinstallatie door het nakijken van het luchtdebiet, de luchtklep, …

·        

controle van de distributie door het nazicht van kranen, regelborden, isolatie van de leidingen, stooklijnen, ..

·        

nazicht radiatoren, thermostatische kranen

 

Aantal scholen per provincie die al gebruik hebben gemaakt van de subsidies.

Provincie

Aantal scholen

Subsidie

Antwerpen

99

€ 64.640,28

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1

€ 220,22

Limburg

36

€ 20.526,71

Oost-Vlaanderen

60

€ 42.672,23

Vlaams-Brabant

39

€ 13.588,69

West-Vlaanderen

62

€ 35.114,88

Totaal

304

€ 181.203,71

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Gemiddeld spenderen scholen vaak meer dan 100 euro per leerling per jaar aan verwarming. Met deze actie willen we op twee fronten tegelijk een impact hebben, de energiekost voor de school doen dalen én de CO2-uitstoot verminderen. Ondertussen hebben al 300 scholen gebruik gemaakt van deze subsidie. Nog tot eind oktober 2017 kunnen scholen hiervoor een subsidie krijgen. Met de winter voor de deur is nu het ideale moment om de verwarmingsinstallatie optimaal te laten afstellen. Dat levert heel wat winst op, in verschillende opzichten. De school kan tot 10% van de energiekost besparen, wat bovendien een terugkerend voordeel is. Door deze actie en de aanpassing van het energiedecreet waarbij het Vlaams Energiebedrijf het energieverbruik van alle scholen kan monitoren, kunnen we veel beter het effect van deze investeringen meten en evalueren.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream