22 augustus 2016

Almaar meer jonge leerkrachten vastbenoemd

 

Brussel. De grootste frustratie bij jonge leerkrachten die net beginnen met werken? De jobonzekerheid, en het eindeloos schipperen van de ene interim naar de andere, ter vervanging van zieke of zwangere collega-leraars. En dat vaak zonder het vooruitzicht op een vaste betrekking.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de helft van de personeelsleden tot zijn dertigste moet wachten op een eerste vaste benoeming. En dat ontmoedigt, met als gevolg dat één op de vier beginnende leerkrachten binnen de vijf jaar al stopt en het onderwijs vaarwel zegt. Gecombineerd met een vergrijzend lerarenkorps, betekent dat gegarandeerd problemen op termijn, al raken ook vandaag niet alle vacatures ingevuld.

Maar nieuwe cijfers van Vera Celis, Vlaams Parlementslid voor de N-VA, nuanceren dat beeld enigszins, toch wat de vaste benoemingen bij jongeren betreft. Die zitten zelfs in de lift.

Het aantal vastbenoemde leerkrachten onder de vijfentwintig jaar steeg van 2,81 procent in 2014 naar 7,09 procent in 2015, meer dan een verdubbeling dus. In absolute cijfers komt dat neer op 193 leerkrachten tegenover 157, twee academiejaren terug.

Celis, die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), spreekt van een positieve evolutie. 'Een vaste benoeming verhoogt het psychosociaal welbevinden van veel jonge leerkrachten. Dit kan de drop-out verminderen onder die groep. Profielen die het Vlaams onderwijs hard nodig heeft.'

De stijging valt deels technisch te verklaren uit de vervroeging van de benoemingsdata met een paar maanden, vorig jaar door Crevits beslist.

Met de cijfers krijgt het debat over het nut en nadeel van de vaste benoeming nieuwe munitie. Die discussie woedde vooral afgelopen jaar, naar aanleiding van het loopbaanpact, dat in het najaar in het parlement opnieuw hervat wordt en waarvan de N-VA hoopt dat het 'de praktijkschok voor jongeren bij de instap in het beroep gaat beperken'.

Onder de tegenstanders van de vaste benoeming bevinden zich schooldirecteuren, die het systeem willen afbouwen omdat het amper de vrijheid laat om 'rotte appels' te ontslaan.

Bij de leerkrachten zelf leeft meer sympathie voor het systeem, omdat het de kans biedt om zich kritisch op te stellen ten opzichte van 'overijverige onderwijshervormers', zoals een leerkracht destijds in deze krant schreef.

Maarten Goethals

Inhoud ↑

Copyright © 2016 Corelio. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream