18 december 2012

"Als we niks doen, staan we in 2050 in het water"

 

Onderzoekers wijzen op risico's klimaatverandering voor Antwerpen

Wanneer de klimaatverandering zich in dit tempo voortzet, wordt Antwerpen na 2020 een risicogebied. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Gent.

0 0 Volgens de studie, besteld door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie), is de kust een risicogebied. De onderzoekers wijzen ook op de problemen in woongebieden langs rivieren.

De stad Antwerpen wordt - voor het eerst in zo'n onderzoek - nadrukkelijk genoemd als risicogebied.

Hoogleraar ruimtelijke planning Georges Allaert: "Het gevoel van hoogdringendheid is toegenomen, nu nieuwe studies rekening houden met - naar het einde van deze eeuw - stijgingen van het zeepeil met ��n tot twee meter, en met een temperatuurverhoging tot 6 graden."

Minister Hilde Crevits haastte zich gisteren er op te wijzen dat Vlaanderen zich wel degelijk voorbereidt op de klimaatverandering. Zo is er een kustverdedigingsplan dat een stijging van de zeespiegel met 80 centimeter opvangt en moet het Sigmaplan Antwerpen beschermen.

"Dat plan is niet langer toereikend", zegt Allaert. "De overheden moeten een langetermijnvisie ontwikkelen voor de periode 2020- 2050 en daarna. Stormmuurtjes volstaan niet. Het aantal superstormen zal toenemen. Men dacht tot orkaan Sandy dat New York veilig was. Wel: wat daar gebeurde, kan ook in Antwerpen.

We moeten ons nu wapenen om zo'n calamiteit op te vangen."

Hoog prijskaartje

Allaert wijst op een paar klemtonen voor Antwerpen en omgeving.

"De huidige Scheldekaaien komen onder druk te staan. Stel je voor dat een superstorm over de Westerschelde de stad bereikt." Volgens de onderzoekers moeten in de Westerschelde al ter hoogte van Knokke-Heist (de Vlakte van de Raan) maatregelen worden genomen om Antwerpen te beschermen.

Een ander probleem is de groei van de stad Antwerpen. Volgens Allaert gaat de stad tegen 2050 van de huidige 500.000 naar 700.000 inwoners.

"Men moet zich bezinnen over de stadsontwikkeling in zuidelijke richting. Hemiksem moet nadenken voor men laat bouwen in gebieden die bedreigd kunnen zijn. Als dat betekent dat op bouwgronden niet gebouwd mag worden, moet dat worden gecompenseerd."

De onderzoekers geloven dat maatregelen mogelijk zijn. "Technologisch kunnen we dat aan. Maar dan moeten we nu beginnen in plaats van te wachten en meer doen om de opwarming tegen te gaan. Dat kan; in Nederland heeft men al meer dan tien jaar een langetermijnvisie: men bouwt niet meer naast bepaalde rivieren, heeft de concentratie van gemeenten verder versterkt." Dat daaraan een prijskaartje hangt, beseffen de onderzoekers.

"Maar dit treft iedereen, en de - ook economische - kosten van een ramp zijn veel groter dan wat het kost om ons voor te bereiden. We moeten nu geld zoeken, coalities sluiten. Anders staan we in 2050 in het water."

Opvallend �n voor de onderzoekers ontgoochelend: in de 450 punten van het nieuwe bestuursakkoord voor Antwerpen wordt met geen letter gerept over klimaatverandering.

"Omdat politici nooit verder kijken dan zes jaar, terwijl ze dertig jaar in de toekomst moeten kijken", zegt Georges Allaert.

Toekomstig milieuschepen Nabilla Ait Daoud kan niet anders dan mee vaststellen dat in het bestuursakkoord de klimaatverandering onbestaande is. "Maar ik geef nog geen interviews voor ik me in de materie heb verdiept."

STEF VANWOENSEL
� 2012 Concentra

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream