29 maart 2013

Altijd groen licht voor lijnbussen

 

PROEFPROJECT MET VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING OP N2

Na een succesvolle eerste test met de Kusttram, gaat De Lijn ook op de as Leuven-Brussel een proefproject met verkeerslichtenbeïnvloeding houden. Bedoeling is dat de verkeerslichten langs de Brusselse- en Leuvensesteenweg (N2) passerende lijnbussen automatisch groen licht geven. De ingreep moet een betere doorstroming van het openbaar vervoer in de hand werken.

"Een eerste proefproject met de Kusttram, waarbij 53 verkeerslichten op een traject van 67 kilometer met draadloze verkeerslichtenbeïnvloeding werden uitgerust, was succesvol", weet Katrien Rosseel, woordvoerster van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V).

 

Vlottere doorstroming

 

"Met een proefproject op de as Leuven - Brussel willen we nu ook nagaan of het digitale systeem, dat op basis van gps-, computer-, en radiotechnologie functioneert, eveneens met lijnbussen werkt. De bussen op het traject zullen met het KAR-systeem, wat staat voor Korte Afstands Radio, worden uitgerust. Zo kunnen ze bij het naderen van verkeerslichten, draadloos van op afstand een automatisch signaal aan de verkeerslichten doorgeven. Die zetten het licht voor de bussen vervolgens op groen en houden dat ook zo tot dat ze er voorbij zijn. Gevolg: een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer en een verhoging van de verkeersveiligheid."Een gelijkaardig systeem met in het wegdek ingeslepen lussen bestaat al langer, maar had als nadeel dat een lijnbus bij grote drukte al wel eens een hele afstand voor het passeren van de signalisatielus in een file stil kwam te staan. "Bij het nieuwe digitale systeem zijn er geen ingrijpende werken aan het wegdek nodig en kan de communicatieafstand tussen bus en verkeerslicht simpelweg met de computer per verkeerslicht worden aangepast. Omdat het systeem ook veel minder onderhoudgevoelig is, is het op termijn ook veel goedkoper", vertelt Katrien Rosseel, woordvoerster van minister Crevits. "De reden dat er tussen Leuven en Brussel wordt proefgedraaid, ligt in het feit dat we willen nagaan of het draadloos systeem ook met de bussen van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB feilloos werkt."De voorbereidingen voor het proefproject beginnen kortelings. In de loop van volgend jaar zouden de bussen op de Brusselse- en Leuvensesteenweg op het grondgebied van Winksele, Veltem-Beisem, Kortenberg en Nossegem dan geen tijd meer voor rode verkeerslichten mogen verliezen. Bij een positieve evaluatie zal het systeem voor een vlotter openbaar vervoer mogelijk op heel wat andere bustrajecten worden ingevoerd.

 

 © Het Laatste Nieuws

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream