9 oktober 2017

Aparte toelatingsproeven voor artsen en tandartsen

 

Brussel. De toelatingsproef voor artsen en tandartsen wordt herzien. Voortaan kunnen de hoogst gerangschikten beginnen aan de studie en er komt een apart examen voor artsen en voor tandartsen. De regeling maakt het mogelijk om het toelatingsexamen iets minder onmenselijk moeilijk te maken en het beter te laten aansluiten bij de eindtermen van het secundair onderwijs.

De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist over de concrete invulling. Op 3 (artsen) en 4 juli (tandartsen) zullen de studenten hun examen kunnen afleggen. De 1.102 hoogst geklasseerde studenten zullen aan de studies geneeskunde kunnen beginnen, na het examen tandarts worden de 135 hoogst geklasseerde studenten toegelaten.

'Het is belangrijk dat we studenten nu al duidelijkheid verschaffen', zegt Crevits. 'Op de website van het toelatingsexamen (www.toelatingexamenartsentandarts.be) is nu al een overzicht beschikbaar van voorbereidende lessen aan de universiteiten.'

Ook voor andere opleidingen worden toelatingsproeven meer en meer verplicht, al zijn ze niet bindend: wie niet slaagt kan toch aan de studies beginnen. Een dergelijke toelatingsproef bestaat nu al voor de lerarenopleiding, maar wordt uitgebreid naar de wetenschapsrichtingen, te beginnen bij burgerlijk ingenieur en diergeneeskunde.

Die laatste richting dreigt het slachtoffer te worden van allerhande tv-programma met dieren. Diergeneeskunde trekt meer en meer studenten aan van wie een aanzienlijk deel niet geschikt is. (wwi)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream