18 april 2017

Basisschool in Beitem krijgt nieuwbouw

 

ROESELARE/BEITEM. Dankzij de huursubsidies van Vlaams minister Hilde Crevits krijgen drie Roeselaarse basisscholen binnenkort een nieuw schoolgebouw. Het gaat om de Vrije Centrumscholen, De Bever in Beveren en de Sint-Lodewijkschool in Beitem. Het laatste project is wellicht het meest opvallend, waarbij de ontwijde kerk in de toekomst wellicht een multifunctionele invulling krijgt.

De Sint-Lodewijkschool in Beitem barst al een tijdje uit haar voegen. Momenteel volgen er om en bij de 250 leerlingen les, waarvan een deel in containerklassen. Een situatie die goed is voor even, maar op termijn niet meer houdbaar. Door de huursubsidies die minister Crevits nu goedgekeurd heeft, kan de Sint-Lodewijkschool mogelijk over enkele jaren vanuit een gloednieuwe school onderwijs aanbieden. “We zitten daar met een site waarbij je naast de school ook nog eens zaal De Schakel, de oude pastorie en de ontwijde kerk hebt. Dat biedt wel enkele mogelijkheden”, aldus Francis Devolder, coördinerend directeur van scholengroep Arkorum.

Multifunctionele kerk

“Het is de bedoeling dat we een en ander herschikken, waarbij de kerk als enige zeker bewaard blijft, of toch zeker qua uitzicht. Voor het centrum van Beitem is het toch een belangrijk herkenningspunt en dat willen we behouden. Wel is het zo dat de bestemming van de kerk wellicht zal wijzigen, waarbij de kerk een multifunctionele invulling voor gemeenschapsfuncties krijgt en de idee van de brede school maximaal ondersteunt. Een concrete invulling is er nog niet, maar het valt niet uit te sluiten dat de verenigingen er in de toekomst terecht kunnen, ook opvang is er mogelijk. Het moet een extra worden voor de school, maar het is niet de bedoeling om er les te gaan geven.”

Te veel gebreken

“Waar de school dan komt? Dat is nog geen uitgemaakte zaak, maar het is logisch dat we alles zoveel mogelijk aan elkaar laten palen. Vast staat dat de Sint-Lodewijkschool een nieuwbouw krijgt. De huidige school renoveren is geen optie meer. De accommodatie vertoont te veel gebreken om onderwijs op lange termijn te garanderen.

Dan is het beter om een nieuwe school te bouwen, aangepast aan de hedendaagse noden. Voor de rest van de site zijn we nog op zoek naar een passende partner, daarbij denken we bv. in de richting van serviceflats of assistentiewoningen, maar ook dat is nog geen uitgemaakte zaak.”

Een andere school die binnenkort een grote metamorfose ondergaat is De Bever in Beveren.

“Daar wordt nu op drie locaties les gegeven. In de Schoolstraat, op de Kapelhoek en in de Wijnendalestraat. In deze laatste vestiging volgt het vierde, vijfde en zesde leerjaar momenteel les, maar het is onze wens om die locatie zo snel mogelijk te verlaten”, gaat Francis verder.

“We willen evolueren naar twee vestigingen, waarvan de Schoolstraat de grootste site is. Aan de straatzijde van de Schoolstraat bevindt zich het klooster, dat intussen door de zusters is verlaten. Deze nieuwe situatie biedt een belangrijke opportuniteit om in Beveren een volwaardige schoolsite te realiseren in het centrum. De integratie van de vestigingsplaats Wijnendalestraat naar de Schoolstraat is zowel schoolorganisatorisch als pedagogisch-didactisch een belangrijke meerwaarde voor alwie bij de school betrokken is. Achteraan aan de Katteweg is er eventueel de mogelijkheid om polyvalente lokalen te bouwen in het kader van brede school.”

Eén Vrije Centrumschool

“We zijn momenteel in bespreking met het Zorgbedrijf om in de Schoolstraat ook opvang te organiseren, naar analogie met wat ze nu al doen in Kidz Rumbeke. Daarbij maakt men gebruik van elkaars gebouwen en versterken beide organisaties elkaar.”

Tot slot krijgen ook de Vrije Centrumscholen een nieuwe locatie, al staat die nog niet helemaal vast. “Momenteel vinden we hen in de Zuidstraat, op het Polenplein en in de Rodenbachstraat. Indien mogelijk zouden we hen graag groeperen op één of twee locaties, om zo uit te groeien tot één grote Vrije Centrumschool. Op die manier willen we een stuk efficiënter werken, iets wat we voor de hele scholengroep willen doortrekken. We hebben een aantal pistes van mogelijke locaties, maar er ligt nog niets vast”, besluit Francis Devolder. Een mogelijke locatie zou alvast in de Kon. Albert I-laan kunnen zijn, naast de Spiraalbrug ter hoogte van het busstation Residentie Flora, op een perceel grond dat aansluit op de site Zuid.

Door Thomas Dubois

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream