26 februari 2018

Bourgeois gunt elke partij wat lekkers

 

Het verlanglijstje van de regeringspartijen voor de erfbelastingen was zo lang dat iedereen een teleurstelling moest slikken. Maar door veel kleine stapjes te zetten, kreeg elke partij toch een trofee om mee uit te pakken.

'Een tarief van meer dan 50 procent erfbelasting wordt als onteigening ervaren en stimuleert belastingontwijking.' Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) had hoog ingezet voor zijn hervorming van de erfbelastingen. Hij haalde zijn slag gisteren niet volledig thuis. Het hoogste tarief van 65 procent verdwijnt wel, maar sommigen worden nog steeds aan 55 procent belast.

'Ik had die schijf liever lager gezien', erkende Tommelein gisteren. 'Maar al bij al is het een mooi compromis. We trekken naar de verkiezingen met de doorgevoerde verlaging en het vooruitzicht op een verdere verlaging in de toekomst.'

Iedereen moest water in de wijn doen omdat elke meerderheidspartij met een uitgebreid verlanglijstje naar de onderhandelingstafel was gekomen. 'Het kwam erop neer de juiste keuzes te maken zodat elke partij haar klemtoon kon leggen', zei Tommelein. Bovendien was zijn manoeuvreerruimte beperkt. De inkomsten uit de erfenisbelasting zijn goed voor 1,3 miljard euro. De hervorming mocht de Vlaamse begroting oorspronkelijk 117 miljoen euro kosten. Tommelein overtuigde zijn coalitiepartners dat bedrag op te trekken naar 139 miljoen omdat er door de hervorming van het federale erfrecht wellicht meer in de zijlijn wordt nagelaten, wat tot hogere Vlaamse inkomsten leidt.

Maar dat volstond niet om de verschillende verlanglijstjes af te werken. De liberalen hoopten ook de berekeningswijze van de tarieven gelijk te trekken. Een vriend die van iemand erft, betaalt niet alleen een hoger tarief dan de kinderen van de overledene. De manier waarop het bedrag berekend wordt, is ook nog eens minder gunstig voor hem. Maar die gelijkschakeling tussen de graden van verwantschap bleek te veel geld te kosten.

Ook het idee van de N-VA om een 'beste vriend' aan te duiden die voordeliger erft, sneuvelde tijdens de onderhandelingen. Daar staat tegenover dat het tarief voor iedereen in de zijlijn daalt.

Zowel Open VLD als de N-VA wilde graag de langstlevende partner van alle erfbelastingen vrijstellen. Dat vandaag enkel de gezinswoning wordt vrijgesteld, vinden die partijen onrechtvaardig tegenover huurders. Maar de regering gaat uiteindelijk niet verder dan een vrijstelling op de eerste schijf van 50.000 euro aan roerende goederen. 'We vroegen aandacht voor de kinderen en voor de langstlevende partner, en dat is gelukt', zegt Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters (N-VA).

CD&V zette hoog in op de flexibele erfenissprong waarbij ouders een deel van de erfenis van hun ouders kunnen doorgeven. Omdat de Vlamingen steeds ouder worden, hebben de kleinkinderen vaak meer nood aan de erfenis dan de kinderen die bijvoorbeeld al rond de zestig zijn. De N-VA zette dat weg als asociaal omdat vooral rijkeren de luxe hebben een erfenis een generatie te laten overslaan.

CD&V haalde haar slag toch thuis. 'We hebben hier heel hard op ingezet', zegt CD&V-viceminister-president Hilde Crevits. 'Onze samenleving veroudert en de middelen komen nu vaak terecht bij wie ze niet meer zo hard nodig heeft.'

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) toonde zich gisteren trots op zijn compromis. Maar de politieke deal maakt de hervorming ook kwetsbaar voor kritiek. De oppositiepartij sp.a zette de plannen meteen weg als 'kruimels en koterijen'.

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream