persbericht

Leerlingen vierde leerjaar in Vlaanderen sterk in wiskunde, gemiddeld in wetenschappen 29 november 2016

 
Leerlingen vierde leerjaar in Vlaanderen sterk in wiskunde, gemiddeld in wetenschappen
Move your mouse over image
Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar scoren zeer sterk op wiskunde, maar middelmatig op wetenschappen. Bijna alle leerlingen slagen erin zowel voor wetenschappen als voor wiskunde het basisniveau te behalen. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van het vierjaarlijkse TIMSS-onderzoek. Thuistaal en socio-economische situatie vertonen een significante samenhang met de onderwijsprestaties,. En jongens doen het voor wiskunde beter dan meisjes. Lees meer
 
 

Onderwijs en voedingsindustrie samen voor gezonde scholen 28 november 2016

 
Onderwijs en voedingsindustrie samen voor gezonde scholen
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen gaan samen met verschillende partners uit de voedingsindustrie, de koepel van automaatleveranciers, vertegenwoordigers voor (drink)water, cateraars, VIGeZ en onderwijspartners het engagement aan om tot een evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid te komen in de Vlaamse scholen. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtig en gevarieerd aanbod dranken en tussendoortjes in de scholen tegen het schooljaar 2020-2021. Zo maken we het voor jongeren eenvoudiger om te kiezen voor producten die passen binnen een gezonde en evenwichtige levensstijl. De engagementsverklaring werd vandaag ondertekend in het Jan-van-Ruusbroeckcollege in Laken. Lees meer
 
 

Sneller internetonderwijs voor langdurig zieke kinderen 27 november 2016

 
Sneller internetonderwijs voor langdurig zieke kinderen
Move your mouse over image
 Vanaf Nieuwjaar kunnen langdurig zieke kinderen sneller een beroep doen op internetonderwijs op afstand. Nu kan dat vanaf 6 weken ziekte, vanaf 2017 wordt dat mogelijk vanaf 4 weken ziekte. De aanpassing is mogelijk dankzij een betere dienstverlening en bijkomend materiaal. Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering vandaag een subsidie van 1.365.000 euro aan Bednet vzw goedgekeurd. Bednet biedt zieke kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen onderwijs op afstand aan.  Lees meer
 
 

Statuut student-ondernemerschap: “Stimulans voor studenten die leren, werken of ondernemen combineren” 18 november 2016

 
Statuut student-ondernemerschap: “Stimulans voor studenten die leren, werken of ondernemen combineren”
Move your mouse over image
Vandaag heeft de ministerraad mede op initiatief van Minister van Economie Kris Peeters de ontwerp KB’s voor het statuut van student-ondernemers goedgekeurd. Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen hierdoor in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven. Jongeren die in het stelsel van Leren en Werken of in het proefproject duaal leren van Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits stappen, vallen onder dit toekomstig statuut. “Op 1 januari 2017 moet het statuut van student-ondernemers van kracht zijn. Dit is een echte doorbraak. Ondernemen wordt hiermee voor studenten even aantrekkelijk als jobstudent zijn,” benadrukt Minister van Economie Kris Peeters. “Met deze beslissing maken we het leren en werken aantrekkelijker voor jongeren. Tevens gaan we in op de vraag van hoger onderwijsinstellingen en studenten om de combinatie van studeren en ondernemen aantrekkelijk te maken”, aldus Minister van Onderwijs Hilde Crevits. Lees meer
 
 

Eén jaar na Parijs. It's the education, stupid! 18 november 2016

 
Eén jaar na Parijs. It's the education, stupid!
Move your mouse over image
Onderwijs en opvoeding spelen een cruciale rol om komaf te maken met radicalisering. Lees meer
 
 

Deelname oriënteringsproef Columbus wordt veralgemeend 10 november 2016

 
Deelname oriënteringsproef Columbus wordt veralgemeend
Move your mouse over image
Tijdens het tweede trimester van dit schooljaar wordt de oriënteringsproef Columbus beschikbaar voor alle jongeren van het laatste jaar van het secundair onderwijs. Vorig jaar was er al een eerste testafname. Columbus is een belangrijk instrument om jongeren te begeleiden bij hun studiekeuze naar het hoger onderwijs. Lees meer
 
 

Engagementsverklaring voor een kwalitatief islamonderwijs 9 november 2016

 
Engagementsverklaring voor een kwalitatief islamonderwijs
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en het Executief van de Moslims van België (EMB) hebben vandaag samen een engagementsverklaring ondertekend. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. De Vlaamse Overheid en het EMB engageren zich om de kwaliteit van het islamonderwijs te verbeteren en om te investeren in de opleiding en navorming van leerkrachten islam. In het Nederlandstalig onderwijs volgen om en bij de 60.000 leerlingen islamitische godsdienst in het basis- en het secundair onderwijs. Er zijn 738 islamleerkrachten. Lees meer
 
 

Recordaantal automatische dossiers school- en studietoelagen 7 november 2016

 
Recordaantal automatische dossiers school- en studietoelagen
Move your mouse over image
In het schooljaar 2015-2016 is er een recordaantal automatische dossiers voor school- en studietoelagen opgestart. In totaal ging het om 115.686 dossiers, dat zijn er bijna 3 keer meer dan 2 jaar geleden. Wie zelf nog geen toelage heeft aangevraagd, krijgt nu sneller dan voorheen een vooraf ingevuld formulier. De eerste formulieren voor dit schooljaar gaan al deze maand de deur uit. De snellere behandeling is mogelijk dankzij de vereenvoudiging van de in te vullen formulieren, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Lees meer
 
 

Opnieuw 950 euro per bijkomende anderstalige kleuter 28 oktober 2016

 
Opnieuw 950 euro per bijkomende anderstalige kleuter
Move your mouse over image
Dit schooljaar krijgen scholen met een groeiend aantal anderstalige kleuters jonger dan 5 jaar opnieuw een premie van 950 euro per bijkomende anderstalige kleuter. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. De premie is bedoeld voor de initiatie en de versterking van het Nederlands van jonge kleuters. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering voorziet in bijna 8,6 miljoen euro voor asbestverwijdering UZ Gent 28 oktober 2016

 
Vlaamse Regering voorziet in bijna 8,6 miljoen euro voor asbestverwijdering UZ Gent
Move your mouse over image
Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein kent de Vlaamse Regering bijna 8,6 miljoen euro toe aan het Universitair Ziekenhuis Gent voor de verwijdering van asbest in enkele van zijn gebouwen. De werken omvatten de asbestverwijdering, het ontruimen en renoveren van bestaande gebouwen en tijdelijke alternatieve huisvesting. Aangezien de gebouwen eigendom zijn van de Vlaamse Gemeenschap draagt de Vlaamse overheid een groot deel van de kosten. In de toekomst zal het UZ Gent, net zoals andere Vlaamse ziekenhuizen, een beroep kunnen doen op VIPA-investeringssubsidies voor infrastructuurwerken. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - persbericht
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream