8 mei 2017

Centra voor Volwassenenonderwijs kunnen zich nog meer specialiseren in onderwijs voor gedetineerden

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits erkent gevangenissen als een aparte vestigingsplaats voor Centra voor Volwassenenonderwijs. Deze maatregel biedt Centra voor Volwassenenonderwijs de kans om zich nog meer dan nu te specialiseren in onderwijs aan gedetineerden. Minister Crevits bracht vandaag samen met haar federale collega, minister van justitie Koen Geens een bezoek aan de gevangenis van Antwerpen. Vorig schooljaar volgden 2554 gedetineerden over heel Vlaanderen en Brussel cursussen die worden aangeboden door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs.

 

 

 

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale re-integratie. De coördinatie van het onderwijsaanbod van het volwassenenonderwijs in de gevangenis gebeurt door het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) en wordt ingericht door de Centra voor Basiseducatie (CBE) en de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO).

 

 

 

Onderwijs heeft een belangrijke rol te vervullen als sociale hefboom voor gedetineerden. In het schooljaar 2015-2016 volgden 2554 gedetineerden een cursus aangeboden door een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs. 349 van hen deden dit in de gevangenis van Antwerpen. Daar krijgen gedetineerden een onderwijstraject op maat. Zo is het mogelijk om cursussen Nederlands voor anderstaligen te volgen. Cursisten die al goed Nederlands spreken, hebben de mogelijkheid om Frans, Engels of computerlessen in het kader van een diploma secundair onderwijs te volgen. In verschillende gevangenissen krijgen de gedetineerde de kans om beroepsopleidingen te volgen. Enkele voorbeelden zijn: bedrijfsbeheer, hulpkok, bakker, metselaar, bestuurder heftruck.

 

 

 

Meer expertise en een betere omkadering

 

 

 

Om centra die zich specialiseren in de doelgroep van gedetineerde cursisten meer kansen te geven om hun expertise in verschillende gevangenissen in te zetten, is op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de programmatieregelgeving voor gevangenissen aangepast. Hierbij werd een specifieke regeling opgenomen, waarbij de gevangenissen als een aparte vestigingsplaats worden erkend, los van de omliggende gemeente. Op die manier kunnen centra ingaan op de specifieke onderwijsbehoeften binnen de gevangenismuren zonder het risico op een versnippering van het aanbod buiten de gevangenismuren.

 

 

 

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een nieuw financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs. Cursistenkenmerken zullen daarin een belangrijk onderdeel vormen. Dit zorgt ervoor dat er een betere omkadering komt voor kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld mensen zonder diploma secundair onderwijs, mensen met onvoldoende geletterdheidscompetenties, mensen die het Nederlands niet voldoende machtig zijn, gedetineerden, …).

 

 

 

Digitale examens

 

 

 

Intussen werden sinds eind vorig jaar ook de eerste digitale examens van de examencommissie in gevangenissen afgelegd. Dat gebeurt uiteraard in een beveiligde omgeving. Minister Geens kondigde aan dat tegen eind 2018 in alle gevangenissen bekabeling aanwezig zal zijn waarop Prison Cloud kan aangesloten worden. Wat e-learning betreft, biedt het DG EPI het digitaal platform aan en kunnen andere actoren content aanbieden. Via Prison Cloud zou men gemakkelijker en meer aan e-learning kunnen doen.

 

 

 

 

 

Opleidingsaanbod in de gevangenis van Antwerpen

 

 

 

De gevangenis van Antwerpen is in grote mate een arresthuis wat wil zeggen dat 8 op de 10 van de gedetineerden beklaagden zijn die in voorlopige hechtenis zitten. Daarnaast zijn er veroordeelden en geïnterneerden. De gedetineerden krijgen zicht op het onderwijsaanbod door middel van een folder van de onderwijscoördinator. Voor de lessen Nederlands Tweede Taal (NT2) gaat de coördinator langs op cel bij de gedetineerden om de drempel tot les volgen te verlagen. Ze zijn niet verplicht om Nederlands te volgen, maar ze worden wel aangemoedigd.

 

 

 

In de gevangenis van Antwerpen is er ook een Open Leercentrum (OLC), een studieruimte waar 16 cursisten tegelijkertijd op eigen tempo en op eigen niveau kunnen studeren. Zij werken individueel aan de computer en worden begeleid door een professionele docent. Om deel te mogen nemen aan het OLC, worden kandidaten eerst uitgenodigd voor een screening. Tijdens de screening wordt er informatie gegeven over de inhoud en de praktische werking van het OLC en wordt de motivatie om te studeren met de kandidaten individueel besproken. Na een positieve screening kan de cursist onmiddellijk starten.

 

 

 

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits: “Onderwijs is een motor voor gelijke kansen. Voor gedetineerden biedt het volgen van een cursus kansen voor hun re-integratie in de samenleving. De Centra voor Basiseducatie en Centra voor Volwassenenonderwijs vervullen hier een belangrijke rol in. Door gevangenissen te erkennen als vestigingsplaats kunnen centra zich nog meer specialiseren in de doelgroep van gedetineerde cursisten. Het volwassenenonderwijs staat zo meer dan ooit voor kansenonderwijs waar leren, integreren en kwalificeren een leven lang centraal staat.”

 

 

 

Federaal minister van justitie Koen Geens: “Jammer genoeg komen veel gedetineerden in de gevangenis toe met een rugzak vol tegenslagen in de schoolse en professionele carrière. We moeten van de gelegenheid gebruik maken om deze lacune aan te pakken. Niet zelden merken we dat gedetineerden de gevangenis verlaten met kansen die ze voordien nooit hebben kunnen grijpen. De opleidingen die hen worden aangeboden, dragen bij tot een zinvolle detentie en beperken minstens mee de detentieschade die in de hand wordt gewerkt wanneer een gevangenisverblijf in ledigheid wordt doorlopen.”

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream