15 juni 2017

Crevits klopt zich op de borst over geld voor scholenbouw

 

De aanbestedingen voor scholenbouw pieken, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De onderwijskoepels bekijken de cijfers met de nodige scepsis.

Minister Crevits geeft het parlement vandaag een stand van zaken over de scholenbouw in Vlaanderen. De historische achterstand in de scholenbouw is zo groot dat de subsidiebehoefte op 5 miljard euro wordt geraamd.

Crevits presenteerde bijna twee jaar geleden haar Masterplan voor de Scholenbouw. Sindsdien is heel wat gerealiseerd of in volle uitvoering, zegt ze in het rapport. De investeringen die de Vlaamse regering doet, komen tegemoet aan de doelstelling om de achterstand aan te pakken. Crevits wijst op het extra geld bij de begrotingscontrole van vorig jaar, de federale btw-verlaging voor scholenbouw en de subsidies voor energievriendelijke investeringen.

Die investeringen vertalen zich ook op het terrein. Daarvoor kijkt het rapport naar de aanbestedingen die tot daadwerkelijke investeringen in scholenbouw leiden. Daaruit blijkt dat de jaarlijkse aanbestedingen in de Vlaamse scholenbouw het hoogste niveau sinds 2005 bereiken. (zie grafiek) Bovendien houden die cijfers nog geen rekening met de investeringen die gebeuren in het kader van de inhaalbeweging Scholen van Morgen, die samen met de private sector is opgezet.

Maar volgens de onderwijskoepels moeten die aanbestedingen door een reeks techniciteiten met een flinke korrel zout worden genomen. 'Dat zijn geen relevante cijfers', luidt het. Midden 2016 is de subsidieprocedure hervormd. Veel schoolbesturen hebben nog snel een dossier ingediend. Dat waren vaak kleinere subsidiedossiers die ook snel aanbesteed worden.

'Als het over scholenbouw gaat, blijft het eindverhaal het gebrek aan middelen', zegt Dirk Vanstappen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'We zijn nog altijd bezig met de schaarste te beheren in plaats van ze op te lossen. Bovendien merken we dat onze schoolbesturen het steeds moeilijker hebben om de eigen inbreng op tafel te leggen. De koopkracht van de scholen daalt.'

Volgens Vanstappen is er jaarlijks meer dan 300 miljoen euro nodig om het scholenpark van het vrij gesubsidieerd onderwijs op peil te houden. Nu krijgt het minder dan de helft.

'Er worden inspanningen gedaan, maar ten opzichte van de nood en door de jarenlange onderfinanciering blijven die inspanningen beperkt', zegt Raymonda Verdyck, de topvrouw van het GO!.

'Het hoeraverhaal van Crevits kan flink genuanceerd worden', zegt ook Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen). 'De wachtlijst voor de renovatie van scholen blijft ellenlang. De Vlaamse regering beloofde in deze regeerperiode 500 miljoen euro extra in scholenbouw te investeren. Zoals het er nu naar uitziet, komt ze die belofte niet na.'

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream