8 februari 2018

Crevits laat evaluatie leerlingen onderzoeken

 

Brussel. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) laat de vooroordelen en stereotypen in klassenraden verder onderzoeken. Daarmee reageert ze op een studie van de UGent en de KU Leuven, die uitwees dat arme en allochtone leerlingen meer kans hebben op een B- of C-attest, ook al hebben ze dezelfde punten behaald.

Crevits is niet onder de indruk van het onderzoek, dat honderden leerkrachten een attest liet uitreiken voor fictieve leerlingen, en zeker niet van de conclusies die eruit zijn getrokken. Ze heeft professor Piet Van Avermaet, die het onderzoek heeft begeleid, bij zich geroepen, samen met zijn Gentse collega Wouter Duyck, die al scherpe kritiek heeft geuit op de methodologie van de studie.

'Als blijkt dat deze discriminatie anno 2018 nog altijd een realiteit is, moet er worden ingegrepen', zegt Crevits, die er ook op wijst dat ze al veel doet om de kansen van alle leerlingen te vrijwaren. Maar ze merkt ook op dat een onderzoek van de Universiteit Hasselt naar de werking van klassenraden net het omgekeerde resultaat had. Dat onderzoek zegt dat de klassenraad de kansen op succes van jongeren in het hoger onderwijs bijna perfect inschat.

De KU Leuven en de UHasselt gaan nu de werking van de klassenraden verder onderzoeken. Want anders dan in de oorspronkelijke studie is het uitreiken van een attest niet de bevoegdheid van een individuele leerkracht, wel van een heel team. (wwi)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream