23 februari 2016

Crevits stuurt Vlaamse scholen draaiboek over radicalisering

 

Keurt een leerling terrorisme goed? Verandert zijn gedrag? Laat hij een baard staan? Dan moeten er bij een leerkracht alarmbellen afgaan, staat in de brochure van Crevits. Maar wat de leraar dan met die informatie moet aanvangen, was tot nu toe niet altijd duidelijk. De rechtspraak ontbreekt om een duidelijke lijn te bepalen. En heel wat leerkrachten worstelen er ook mee of zij geen beroepsgeheim hebben. Nee, zo blijkt uit het draaiboek van Crevits. Maar leerkrachten hebben wel discretieplicht, en moeten dus discreet met vertrouwelijke informatie omgaan. De minister stelt voor dat leerkrachten, directie en schoolbestuur zelf afspreken in welke gevallen de directie het schoolbestuur moet inlichten, in welke gevallen het CLB wordt ingeschakeld, enzovoort. Is er een acuut dreigingsgevaar voor de school of de maatschappij, dan liggen de kaarten anders. In dat geval spoort het draaiboek leerkrachten aan om meteen de politie te verwittigen en duidelijke informatie te geven. Oók als er bijvoorbeeld een gewapende persoon de school binnendringt. Elke school is sowieso verplicht om een noodplan te hebben. De Vlaamse overheid werkt ook aan een actiekaart over 'Wat te doen bij dreigingsniveau 4?' en 'Wat te doen bij een terreuraanslag op school?'. (KST)

Inhoud ↑

Copyright © 2015 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream