3 september 2014

Crevits wil praten over aanpassing toelatingsexamen

 
 

 

03-09-2014, p.8

 

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant/Brussel, West-Vlaanderen

 

Crevits wil praten over aanpassing toelatingsexamen

 

De studenten vinden het toelatingsexamen geneeskunde achterhaald. De universiteiten zijn ook gewonnen voor een bijsturing. Onderwijsminister Hilde Crevits is bereid te praten over aanpassingen.

 

Van onze redacteur Tom Ysebaert

 

BRUSSELDe resultaten van de tweede sessie van het toelatingsexamen tot de studie voor (tand)arts zijn bekend. Er zijn weer gelukkigen, maar vooral ook veel ontgoochelden. De redactie ontving een mail van zes niet-geslaagden. Zij plaatsen vraagtekens bij het examen. 'Wij volgden in het secundair Latijn-Wiskunde en haalden 80 procent of meer, waren goed voorbereid en toch zijn we niet geslaagd. Het deel over communicatie is een lachertje. Maar het komt wel op één punt aan of je droom aan diggelen ligt.'

 

De kritiek van deze zes jongeren sluit aan bij wat het Vlaams geneeskundig studentenoverleg (VGSO) zegt in een brief die het naar de minister en de andere belanghebbenden stuurde. 'Gebeurt de selectie nog rechtvaardig?' vraagt Benjamin Denoiseux, voorzitter van het VGSO, zich af. 'Het examen bestaat sinds 1997 en is achterhaald. Het is niet langer representatief.'

 

Het VSGO verwijst naar een studie van twee VUB-onderzoekers die na een analyse van de slaagcijfers enkele kritische bevindingen formuleerden. Zo zou het examen meisjes benadelen en mensen die thuis een andere taal spreken.

 

Het VGSO vraagt dat er naast de examencommissie een begeleidingscommissie geïnstalleerd wordt - met daarin ook de studenten - die het examen inhoudelijk en vormelijk bijstuurt.

 

De faculteiten geneeskunde van de universiteiten sluiten zich immers voor een stuk aan bij de vraag van de studenten. 'Er is een draagvlak om er iets aan te doen', bevestigt Jan Eggermont, vicedecaan geneeskunde van de KU Leuven. 'Ik kan me niet indenken dat de nieuwe minister die vraag naast zich neerlegt.'

 

Geen fantasietjes

 

De examencommissie die het examen bestiert, is niet doof voor de verzuchtingen. Ze onderschrijft ze zelfs. 'Ik ben ook gewonnen voor de komst van een begeleidingscommissie', zegt Bernard Himpens, de voorzitter van de examencommissie. 'Die kan het examen aanpassen aan de maatschappelijke evoluties. Maar de examencommissie voert tot nader order uit wat de Vlaamse regering bij decreet heeft opgelegd. Veel fantasietjes kunnen wij ons niet permitteren.'

 

De minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), heeft de brief van de bezorgde studenten ontvangen. 'Ik wil praten met de vertegenwoordigers van de examencommissie, de universiteiten en de studenten om samen na te gaan hoe het examen aangepast kan worden. Als we dat combineren met een betere oriëntering van in het secundair zal dat jongeren beter voorbereiden op het examen en op hun latere studies geneeskunde.'

 

Dat er een toelatingsexamen nodig is, dat staat niet ter discussie. Je mag de studie geneeskunde en het beroep van arts niet aan de vrije markt overlaten, klinkt het unisono. Er moet een beperking van het aantal artsen blijven.

 

Bovendien doet het examen wat het moet doen: het selecteert geschikte studenten, die dan heel hoge slaagkansen hebben, tot 90 procent.

 

Het examen bestaat uit twee delen. Het eerste gaat over wetenschappen en wiskunde. Het tweede over informatieverwerking (stilleesproef) en communicatie. Deelnemers moeten op elk deel slagen (minstens 10 op 20) en in het totaal 22 op 40 halen.Bij de twee sessies van deze zomer slaagden 1.140 deelnemers, of 18,7 procent.

 

Bernard Himpens ontkent dat er nog nooit aan het examen gesleuteld is sinds 1997. Het is van twee dagen naar een dag teruggebracht, er is het onderdeel communicatie arts-patiënt bijgekomen.

 

 © Corelio

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream