3 oktober 2017

Daar loopt leerkracht niet warm voor

 

Maar 1 op de 10 Vlaamse lagere scholen doet mee aan 'Bewegen naar de Zon', het project van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) en coach Paul Van Den Bosch dat kinderen een kwartier extra per dag aan het bewegen moet zetten. De reden: leerkrachten lijken niet warm te lopen voor het idee.

Eén maand is 'Bewegen naar de Zon' al aan de gang. Elke dag een kwartiertje bewegen - lopen, springen, dansen, of zelfs maar wandelen - tijdens de schooltijd moet de bewegingsarmoede van onze jeugd aanpakken. Want niet eens de helft van de 6 tot 9-jarigen haalt de norm van gemiddeld een uur per dag matig tot intensief bewegen. Bij de 10- tot 17-jarigen is dat zelfs maar 29%. Doel van het project, gesteund door onder anderen Tia Hellebaut, is om tegen het einde van het schooljaar met alle leerlingen samen 150 miljoen kilometer - de afstand naar de zon, dus - virtueel af te leggen. Elk extra beweegkwartier per kind telt daarbij voor 1,6 km. Maar na een maandje staat de teller nog maar op iets meer dan 500.000 km, door 213 deelnemende lagere scholen, op een totaal van 2.240 in Vlaanderen.

Rondvraag bij schooldirecties leert dat de matige interesse te maken heeft met de vrees dat een kwartiertje extra bewegen een te grote impact heeft op het verloop van de lesdag, of dat de leerkrachten zelf niet veel zin hebben om méé te bewegen met hun klas. En vooral: scholen nemen al te snel aan dat bewegen gelijkstaat aan de befaamde '1 Mile A Day' lopen, en dan wordt een kwartier snel meer, moeten juffen en meesters en hun leerlingen zich ook omkleden, want lopen doe je toch niet in je gewone werkkleren?

"We moeten scholen nog eens uitleggen dat 'Bewegen naar de Zon' niet hoeft te betekenen dat je met de hele klas een toertje moet gaan lopen", zegt Van Den Bosch. "Dat is een goede optie, maar er zijn nog zoveel ándere manieren om bewegen te implementeren in de klas. Begin de dag met een dansje, bijvoorbeeld. Of laat kinderen sprongetjes maken om het antwoord bij een rekenvraag te geven. Je hoeft het als leerkracht niet eens te plannen. Als je voelt dat de kinderen tussen de reken- en de taalles wat druk worden, ga dan even trefbal of tikkertje spelen op de speelplaats. Je zal merken dat ze daarna rustiger zijn en beter opletten. Hoe dan ook zijn er nu al in 213 scholen kinderen een pák meer aan het bewegen. Dat is positief." (SSL)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream