20 februari 2014

De Lijn start aankoopprocedure 146 trams

 

De vervoermaatschappij De Lijn start de aankoopprocedure voor 146 nieuwe toegankelijke trams. Dat is de start van de grootste bestelling van trams ooit bij de vervoermaatschappij. Met de investering wil De Lijn op verzoek van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de huidige Kusttrams en de kleine trams vervangen en extra tramstellen voorzien voor de uitbreiding van het tramnet. De raad van bestuur van De Lijn heeft het licht op groen gezet om de aankoopprocedure op te starten. Vlaams minister Hilde Crevits wil de beschikbare middelen innovatief, efficiënt en duurzaam inzetten. Door de aankoop zal de toegankelijkheid van de tramvloot verhogen en wordt het trampark gestandaardiseerd. Het gaat om een geplande investering van ruim 320 miljoen euro.

 

Grootste aanbesteding voor trams ooit

Met de start van de aankoopprocedure van 146 nieuwe trams wil Vlaams minister Crevits zoals in de beheersovereenkomst en beleidsnota vastgelegd de toekomst van het voertuigenpark van De Lijn verzekeren, de toegankelijkheid en het comfort verhogen, het trampark harmoniseren en in bijkomende capaciteit voorzien voor de nieuwe tramlijnen. Het gaat om een toename van de tramcapaciteit met 25 procent. Daarnaast moeten de nieuwe trams de Kusttrams en de kleine trams vervangen. Het gaat om de start van de grootste aankoopprocedure ooit. Voor de aanbesteding is 320,2 miljoen euro voorzien in het meerjaren investeringsprogramma van De Lijn. Als de procedure vlot verloopt, verschijnen de eerste nieuwe trams in 2018 in het straatbeeld.

 

Doorgedreven standaardisatie

Om een doorgedreven standaardisatie en vernieuwing van het trampark te realiseren wordt gekozen voor een gegroepeerde aankoop van tramvoertuigen voor de drie tramentiteiten. De trams zijn 32 meter lang en hebben twee standaardmaten in de breedte: 2,3 m. (Antwerpen en Oost-Vlaanderen) en 2,4 m. (West-Vlaanderen). De capaciteit bedraagt respectievelijk minimum 260 en 280 reizigers. Door de doorgedreven standaardisatie gebaseerd op hetzelfde technologisch platform, worden zowel studie- en ontwikkelingskosten beperkt en kunnen standaardwerkmethoden voor onderhoud toegepast worden.

 

Comfort en Toegankelijkheid

De nieuwe tramvoertuigen zijn lagevloertrams en zullen voldoen aan de huidige comforteisen van de reizigers. De toegang is bereikbaar zonder treden. Op de nieuwe voertuigen wordt in reizigersinformatie en auditieve en visuele halteaankondiging voorzien.

 

Kusttram: 62 trams

Voor de Kusttram zullen 62 nieuwe trams instromen. 57 trams zorgen voor de volledige vervanging van de huidige 48 Kusttrams en maken een verhoging van de frequentie mogelijk. Daarnaast zijn er 5 trams voorzien voor de mogelijke verlenging van de tramlijn naar Veurne. De voorziene nieuwe kusttrams hebben een breedte van 2,4 meter om in te spelen op de specifieke omgevingsfactoren (veel toeristisch verkeer met bagage).

 

Antwerpen: 66 trams

Voor Antwerpen zijn 66 nieuwe trams voorzien. Deze voertuigen worden gekocht voor een gefaseerde vervanging van de huidige kleine trams (PCC’s) en de vertramming in het kader van het Masterplan. In Antwerpen rijden momenteel 238 trams: 83 lagevloertrams (Hermelijntrams) en 155 kleine trams (PCC’s).

 

Gent: 18 trams

Voor Gent liggen 18 trams op tafel. Ook daar gaat het om extra capaciteit voor de uitbreiding van het net en de vervanging van de huidige kleine trams (PCC’s). In Gent rijden momenteel 75 trams, waarvan 35 lagevloertrams (Hermelijntrams) en 40 kleine trams (PCC’s).

 

Vanaf november 2014: levering 48 eerder bestelde trams

Daarnaast verwacht De Lijn tegen november van dit jaar de eerste nieuwe toegankelijke trams van al geplaatste bestellingen. 10 daarvan gaan naar Gent, 38 naar Antwerpen.

 

In Gent zullen de eerste trams van de huidige bestelling tegen november in het straatbeeld verschijnen en zorgen voor 15 procent bijkomende capaciteit.

Vanaf april 2015 stromen elke maand 2 nieuwe trams in voor Antwerpen van een eerdere bestelling. De eerste 10 trams zijn 42 meter lang en bieden plaats aan 280 reizigers. Daarna volgen 28 gewone Hermelijntrams. De nieuwe trams zorgen voor 25 procent bijkomende capaciteit.

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden nieuwe tramlijnen aangelegd en zijn er nieuwe lijnen gepland. Al 7 km nieuwe tramlijn is er aangelegd en de werken voor nog eens 9 km zijn gestart. Daarnaast zijn andere tramlijnen in voorbereiding. Met de start van de aankoopprocedure voor 146 nieuwe trams verhogen we conform de beheersovereenkomst de capaciteit, het comfort en de toegankelijkheid voor de gebruikers van het openbaar vervoer. De nieuwe trams zijn goed voor 30.000 plaatsen. Het gaat om de start van de grootste aanbesteding voor trams ooit, goed voor een geplande toekomstgerichte investering van ruim 320 miljoen euro.”

 

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream