27 februari 2018

De moeizame weg naar scholen zonder kamperende ouders

 

Opnieuw kamperen ouders in de vrieskou om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Een hervorming van het inschrijvingsdecreet is deze leglistatuur niet meer haalbaar, maar kleine stappen richting een centrale aanmelding zijn misschien mogelijk.

In het Vlaams-Brabantse Grimbergen kamperen sinds vorig weekend tientallen ouders aan twee basisscholen in de hoop hun kind donderdag te kunnen inschrijven in de school die hun voorkeur uitdraagt.

Kamperen aan de schoolpoort zou verleden tijd kunnen zijn als de scholen of gemeenten een aanmeldingsprocedure opstarten zodat ouders hun kinderen via een callcenter of een website kunnen inschrijven. In de grote steden is dat systeem ondertussen ingevoerd, maar veel kleinere gemeenten hebben die stap nog niet gezet omdat ze er het geld of het personeel niet voor hebben. Jaarlijks wordt daardoor voor de poort van zo'n 80 scholen gekampeerd. Er is wel een plaats voor elk kind, maar de bevolkingsgroei zet de capaciteit in veel scholen onder druk. Daardoor botsen ouders steeds meer op een veto aan de schoolpoort, en dat wekt ongenoegen op.

De discussie om een einde te maken aan het kamperen zit al jarenlang muurvast. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V werkten aan een centraal aanmeldingssysteem voor heel Vlaanderen. Zo kunnen dubbele aanmeldingen - bijvoorbeeld in verschillende gemeenten - worden vermeden, is het voor gemeenten gemakkelijker om zich bij het Vlaamse systeem aan te sluiten en kan de overheid beter zien waar er plaatstekort ontstaat.

Maar de parlementaire discussie loopt vast op de sociale mix. Vandaag moeten scholen bij de inschrijvingen een bepaald aantal plaatsen reserveren voor kansarme leerlingen, die thuis vaak geen Nederlands spreken. Terwijl Open VLD en CD&V een vorm van sociale mix willen behouden, wil de N-VA dat systeem afschaffen omdat er geen draagvlak voor bestaat.

De Vlaams-nationalisten krijgen daarvoor de steun van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Volgens topman Lieven Boeve primeert de vrije schoolkeuze boven alles. 'Wij vinden vrijheid van onderwijs prioritair. Als er een systeem is dat die vrijheid door sociale correcties niet kan garanderen, is dat voor ons geen goed systeem.'

Ouders hebben het grondwettelijke recht te kiezen tussen confessioneel en niet-confessioneel onderwijs. Of dat ook een specifieke school mag zijn, is juridisch onduidelijk. Volgens onderwijsadvocaten is het juridisch moeilijk afdwingbaar dat een kind naar een welbepaalde school zou mogen gaan.

Maar die schoolkeuze ligt bij veel ouders - en dus politiek - gevoelig. Het is een van de redenen waarom de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het tot nu toe aan het Vlaams Parlement overliet om een oplossing te zoeken. Als ze het dossier naar het regeringsniveau zou tillen, zouden zich gewoon dezelfde tegenstellingen manifesteren, luidde het tot nu toe in regeringskringen. 'De N-VA wil de sociale mix afschaffen. Om dat te doen, zal ze een absolute meerderheid moeten halen. We schaffen het systeem niet af zonder dat er een alternatief in zicht is.'

Maar nu zal de onderwijsminister toch een initiatief nemen. Ze hoopt samen met de parlementsleden de impasse te doorbreken door de standpunten te verzoenen, zei ze gisteren.

Een mogelijke uitweg kan zijn om kleine stapjes richting een centraal aanmeldingssysteem te zetten. Daarover was gisteren contact tussen de betrokken parlementsleden.

Zo stelt Open VLD-parlementslid Jo De Ro voor om een tijdlijn af te spreken zodat ouders zich in alle gemeenten op hetzelfde moment moeten aanmelden. Ook zouden de verschillende lokale systemen moeten aansluiten op het Vlaamse registratiesysteem om dubbele registraties te vermijden.

Oppositiepartij Groen noemt het uitblijven van een inschrijvingsdecreet 'schuldig verzuim' en roept Crevits op zelf een gebruiksvriendelijk systeem voor alle ouders op te zetten.

KORT

De onderhandelingen over een nieuw inschrijvingsdecreet om kamperen aan de schoolpoort te vermijden zitten politiek muurvast. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zal een initiatief nemen om de standpunten te verzoenen, zei ze gisteren. Maar niemand verwacht dat er deze regeerperiode nog een echte hervorming komt.

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream