13 december 2017

De Sleutelbloem verrijst in 2023 in grotere en groene omgeving

 

Het ziet ernaar uit dat Brecht voor het eerst secundair onderwijs zal krijgen. Dat zou starten in het huidige gebouw van de basisschool De Sleutelbloem, die tegen 2023 moet verrijzen in een nieuwbouw in de Van Pulstraat. Daar zal de technische dienst wegtrekken en verhuizen naar de kmo-zone achter Coertjens in Klein Veerle.

“Toen minister Hilde Crevits eind september 6,1 miljoen euro subsidies toekende voor het uitbreiden en renoveren van de 57 jaar oude gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem, gingen we ervan uit dat de nieuwe, grotere school op het Schoolplein zou blijven. Maar na een infovergadering met buurtbewoners in het kader van de vernieuwing van de vergunning voor de technische dienst in de Van Pulstraat, kwamen er stemmen op dat die eerder thuishoort in een kmo-zone. Het gebouw waar de dienst nu zit, is ook niet meer aangepast aan de noden van een moderne dienst en de terreinen achter vleesconservenproducent Coertjens in Klein Veerle, een kmo-zone, zijn beter geschikt hiervoor. De ruimte in de Van Pulstraat komt dus vrij en zo werd eigenlijk het idee geopperd om de basisschool daar, in een ruime en groene omgeving, te laten verrijzen”, legt burgemeester Luc Aerts (CD&V) uit.

Uitbreiding

De verhuizing van het Schoolplein naar de Van Pulstraat heeft meerdere voordelen volgens Aerts. “De uitbreiding op het Schoolplein zou erg nipt zijn. Het straatbeeld zou ook grondig wijzigen met een hoge muur waarop de omwonenden zouden kijken. De parking zou verkleinen en nu al is de parkeerdruk er groot. Met de komst van nieuwe woongelegenheden tussen het Schoolplein en de Lessiusstraat zou die alleen maar toenemen. In de Van Pulstraat is van de totale oppervlakte van 23.500 vierkante meter (2,5 hectare) nu 13.500 vierkante meter in gebruik. Voor de school hebben we iets meer dan 1 hectare nodig, dus ontstaat er zo meer vrijheid om de nieuwe school te ontwerpen. Zo zal de nieuwe turnzaal aan de huidige normen moeten voldoen en geschikt zijn voor andere verenigingen. Esthetica Gymteam is vragende partij voor een valput en daarin zal dus worden voorzien. Op termijn zouden we ook de kunstacademie IKO en de muziekacademie naar daar halen. Ook de schoolmoestuin verhuist dan van domein Couvreur naar de school zelf. Uitbreiding van de school betekent dus niet dat er meer leerjaren zouden komen. Het is niet de bedoeling om met de andere basisscholen te gaan concurreren”, benadrukt de burgemeester meteen.

“De in- en uitstroom van de leerlingen zal in de Van Pulstraat ook veiliger te organiseren zijn dan in het drukke centrum. En erg praktisch is ook dat tijdens de bouwfase, van twee jaar, de leerlingen gewoon op de huidige school kunnen blijven. Ze krijgen niet met een bouwwerf te maken die gevaarlijk kan zijn, en we hoeven ze niet in dure containerklasjes onder te brengen.”

Vergroening

Deze piste heeft wel het nadeel dat er dan pas twee jaar later, in 2021, met de bouw van de nieuwe school kan worden gestart. “Eerst moet de technische dienst verhuizen naar Klein Veerle, waar een nieuw aangepast gebouw moet worden opgetrokken. Hiervoor trekken we in 2019 en 2020 telkens 2 miljoen euro uit. De gemeenteraad moet dit donderdag nog wel goedkeuren.”

Wat er dan vanaf 2023 met het huidige schoolgebouw gebeurt? “De gemeente onderzoekt samen met het vrij onderwijs mogelijkheden om met secundair onderwijs te starten. Een initiatief waar de gemeente graag op ingaat, omdat het een enorme meerwaarde betekent voor de Brechtse kinderen en hun ouders. Zo proberen we in te spelen op concrete noden van de bevolking. Het schoolgebouw is zeker in een opstartfase zeer geschikt hiervoor. Op langere termijn is het wel nog steeds de bedoeling om het 57 jaar oude pand af te breken en te zorgen voor meer vergroening, bewoning en parkeergelegenheid in het centrum.”

elke lamens

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream