18 december 2017

De wraak van madam Turteltaks

 

Dat nu eerst echt becijferd wordt wat de kernuitstap zal kosten, is geen overbodige luxe. Anders dreigen weer dure ongelukken, zoals het geval was bij de Turteltaks.

V laams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) pakte onlangs uit met een alternatief voor de Turteltaks van 100 euro per gezin. Een milde bijdrage van 9 euro op de elektriciteitsfactuur zal volstaan. Is dat hocus pocus van Ti Ta Tommelein? Ja, zegt energie-experte Annemie Bollen, in een advies dat ze deze week opstelde voor de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Het is de wraak van 'madam Turteltaks', want Bollen werkte destijds op het kabinet van Tommeleins voorgangster Annemie Turtelboom (Open VLD) de Turteltaks uit.

In haar zoektocht naar een manier om de putten te vullen die de regering-Peeters door de oversubsidiëring van de zonnepanelen had achtergelaten, heeft Bollen heel wat overuren geklopt op het kabinet. Turtelboom had Bollen bij de SERV weggeplukt, omdat zij als enige de berekening had gemaakt over de miljardenput die onder Turtelbooms voorgangster Freya Van den Bossche (sp.a) was ontstaan.

Bollen bekeek het dossier langs alle kanten, maar er was maar één echte uitweg om de schulden uit het verleden weg te werken. En dat was een Vlaamse energieheffing van 100 euro per gezin, die algauw de Turteltaks ging heten. Het kostte de kop van Turtelboom. Een overwerkte Bollen keerde terug naar de SERV.

Bart Tommelein, die naar eigen zeggen álles kan verkopen, moest de pijnlijke erfenis van de Turteltaks uitvagen. Na het schrappen van de miljardensteun aan biomassacentrales goochelde hij een nieuwe taks van 9 euro uit zijn hoed. Op zijn communiezieltje verzekerde hij dat dat zou volstaan, als burgers en bedrijven nog een inspanning willen leveren. Eerst was er grote scepsis bij de coalitiepartners, maar uiteindelijk wilden Geert Bourgeois (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) na Turtelboom niet ook nog eens Tommelein in de miserie storten. Ze deden niet meer moeilijk.

Tot deze week plots een advies van de SERV binnenrolde, ondertekend door Annemie Bollen. Ze waarschuwt voor de grote verdwijntruc van Tommelein. 'In tegenvallende scenario's kunnen in 2020 tekorten tot bijna 700 miljoen euro ontstaan.' Volgens de Vlaamse vakbonden en werkgevers moet Vlaanderen voorbereid zijn op die minder optimistische scenario's. 'Extra maatregelen én middelen moeten zorgen dat de rekeningen blijven kloppen en de kosten niet naar de volgende legislatuur worden doorgeschoven', luidde het keihard.

Cijferwerk. Daarover ging het deze week ook in het politieke powerplay over het Energiepact en de kernuitstap in 2025. Na het Zomerakkoord moest de goedkeuring van een energiepact tussen alle overheden het laatste grote wapenfeit worden waarmee premier Charles Michel wilde uitpakken.

Het is een boemerang geworden. Onder druk van de N-VA en de werkgevers - die vrezen dat een kernuitstap in 2025 de elektriciteitsfactuur nog verder doet oplopen - moest de premier een bocht maken. Er moet eerst meer cijferwerk komen, zo blies de premier de aftocht, na een bijeenkomst van de kern.

De bocht van Michel volgde op een andere bocht, die van Voka-topman Hans Maertens. Die had vriend en vijand verbaasd met een soloslim: een pleidooi voor de kernuitstap. Na het studiewerk van stroombeheerder Elia had hij gezegd dat de kernuitstap in 2025 er moet komen. Dat stond haaks op het pleidooi van de Belgische werkgeversorganisatie VBO om zeker twee kerncentrales langer open te houden. Maertens stuurde zelfs lobbymannetjes naar de N-VA met de vraag om het verzet tegen de kernuitstap te stoppen. De N-VA wees Voka de deur.

Uiteindelijk moest Maertens zelf een bocht maken. In de bestuurskamers van enkele grote bedrijven, de grote jongens in de haven van Antwerpen, was het serieus gaan rommelen. Ze waren not amused met de vlucht vooruit van Maertens en joegen hem terug in zijn mand. In de discussie over het Energiepact liet het bedrijfsleven massaal weten tegen de kernuitstap in 2025 te zijn, zonder dat nog één valse noot klonk.

De beslissing van Michel om eerst meer cijferwerk te doen komt dan wel neer op uitstel, maar ze wordt best geen afstel. Want niet beslissen is ook beslissen. Als er niets wordt beslist, stevenen we sowieso af op het langer openhouden van de kerncentrales, zonder dat van de noodzakelijke overgang naar hernieuwbare energie werk wordt gemaakt.

Als we onze energietoekomst zelf willen uittekenen, dan is het van belang dat we nu werk maken van becijferde scenario's op basis waarvan rationele politieke beslissingen kunnen worden genomen. Want alle burgerbevragingen en energiepacten ten spijt, is de kostprijs van de kernuitstap nog altijd niet echt becijferd, waardoor de discussies bij geloofsovertuigingen bleven.

Of zoals vicepremier Kris Peeters (CD&V) het in een wijze tweet samenvatte: 'Niemand vraagt om de wet rond kernuitstap in 2025 te wijzigen. Bezorgdheden van bedrijven en gezinnen over bevoorradingszekerheid en energieprijzen zijn pertinent, we moeten daar antwoorden op hebben #energiepact'.

WIM VAN DE VELDEN

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter