22 november 2017

Directeurs verdrinken in het werk

 

39% van de Vlaamse basisscholen wisselde vorig jaar van directeur. Ziekte is een belangrijke oorzaak. Heel wat schooldirecteurs klagen in brieven aan onderwijsminister Crevits over de onhoudbare werkdruk.

Van de 2.872 schooldirecteurs stopten er vorig schooljaar 1.119. Dat cijfer zit al enkele jaren in stijgende lijn: in 2015-2016 ging het nog om 958 wissels, in 2014-2015 waren dat er 877. "In 313 gevallen ging het vorig schooljaar om directeurs die met pensioen gingen, maar van de overige 806 zijn er 396 - of bijna de helft - te wijten aan ziekte", zegt sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe, die de cijfers opvroeg. Dat de problematiek leeft, blijkt uit verscheidene open brieven die directeurs eind oktober naar onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) en de onderwijscommissie in het Vlaams Parlement stuurden. Daarin vertellen ze hoe ze het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden.

Crevits erkent het probleem. "Er zijn al maatregelen genomen om de planlast te verminderen. Denk maar aan de aangiften voor sociale risico's, zoals arbeidsongevallen en ziekte, die de Vlaamse overheid overnam van scholen." De minister vindt - net als sp.a - dat er meer ingezet moet worden op een goede voorbereiding en opleiding van directies. Intussen loopt er een onderzoek naar stress bij schoolhoofden. En de minister is in overleg met de sociale partners over de functie van directeur. Ze voegt er nog aan toe dat het thema ook in de loopbaanbesprekingen op tafel ligt. "Daarbij gaat het niet enkel om verloning, maar vooral om professionalisering, opleiding en ondersteuning."

ISOLDE VAN DEN EYNDE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter