23 februari 2018

Doorlichting van scholen hervormd

 

De onderwijsinspectie zal in de toekomst kunnen samenwerken met de inspectie levensbeschouwelijke vakken. Dat heeft de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement beslist, op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Tot nu toe waren onderwijsinspecteurs niet bevoegd voor het toezicht op levensbeschouwelijke vakken. Zo hadden de inspecteurs bijvoorbeeld geen zicht op wat er gegeven werd over de evolutieleer, verplichte leerstof om de eindtermen te halen, maar ook een heikel punt binnen zowel het islamonderwijs als in orthodoxe Joodse scholen. Vlaamse scholen worden voortaan ook om de zes jaar doorgelicht. Nu is dat nog om de tien jaar. De administratieve rompslomp wordt afgebouwd, zo belooft de minister, en ouders en leerlingen worden nauwer bij het doorlichtingsproces betrokken. (wd)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream