14 juli 2017

Duidelijkheid voor personeel scholen buitengewoon onderwijs

 

Scholen voor buitengewoon onderwijs krijgen vandaag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits informatie over het personeel dat ze volgend schooljaar in het gewoon onderwijs kunnen inzetten voor de begeleiding van leerlingen met specifieke zorgbehoeften.

Vanaf 1 september 2017 gaat een nieuw ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke zorgbehoeftes in het gewoon onderwijs in voege. Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basis- of verhoogde zorg kunnen scholen rekenen op een ondersteuningsnetwerk waarbij ze aangesloten zijn. In dat netwerk brengen scholen voor gewoon- en buitengewoon onderwijs hun expertise samen om leerlingen en leraren te ondersteunen.

Sinds de invoering van het M-decreet lopen er meer leerlingen met een zorgbehoefte school in het gewoon onderwijs. Voor de begeleiding van die leerlingen wordt personeel uit het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs ingezet.

Scholen buitengewoon onderwijs kunnen voor het schooljaar 2017-2018 op een kleine 40 miljoen euro extra rekenen. Vandaag krijgt elke school informatie over het aantal personeelsleden dat ze in het gewoon onderwijs in hun stad, regio kunnen inzetten. Het gaat om ongeveer 700 personeelsleden. Alles samen zullen er volgend schooljaar ruim 2100 personeelsleden instaan voor de begeleiding van bijvoorbeeld blinde en dove leerlingen of leerlingen met autisme of gedragsstoornissen.

De scholen buitengewoon onderwijs hadden eerder al zicht op de vroegere GON-middelen, die ze volledig terug hebben gekregen. Dit brengt het totale budget waarover scholen kunnen beschikken op 103 miljoen euro.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vandaag krijgen alle scholen buitengewoon onderwijs belangrijke informatie over het aantal personeelsleden dat ze volgend schooljaar in het gewoon onderwijs kunnen inschakelen. De voorbije weken heeft iedereen, de scholen, de sociale partners, de onderwijsadministratie flinke inspanningen geleverd om de nieuwe ondersteuningsnetwerken tijdig klaar te hebben. Het onderwijsveld toont hiermee zijn grote dynamiek en zorgt ervoor dat scholen, ouders en leerlingen tijdig geïnformeerd worden.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream