12 december 2016

Echt álle kleuters moeten naar school

 

Er gaapt een kloof tussen de scholieren die het goed doen op school en degenen die het slecht doen. Die groep 'laagpresteerders' wordt almaar groter. Vlaams minister van Onderwijs Crevits wil de wortel van het probleem aanpakken: kleuters uit bepaalde bevolkingsgroepen die niet naar school gaan, wél op de banken krijgen. Want niet naar de kleuterklas gaan is een belangrijke voorspeller van slechte prestaties op latere leeftijd en schoolachterstand.

Eigenlijk is het goed gesteld met het aantal Vlaamse kleuters dat naar school gaat, de zogenaamde 'kleuterparticipatie'. Vorig schooljaar was maar 1,3 procent niet ingeschreven (waaronder vooral de driejarigen). In absolute aantallen blijkt het wel om honderden kinderen te gaan: vorig schooljaar zelfs meer dan 850 vijfjarigen. De aanwezigheid op school geeft een gelijkaardige indruk. Van de vijfjarige kleuters die school­liepen, was 97 procent voldoende aanwezig op school. In absolute cijfers blijken wel 2.326 ­vijfjarige kleuters te weinig op school geweest te zijn.

Mogelijk zorgwekkend

De groep kleuters die niet naar school gaan, bestaat uit bovengemiddeld veel kinderen van vreemde origine (vooral Indische en Chinese) en meisjes. Ruim een kwart van de niet-ingeschreven kleuters worden beschouwd als 'mogelijk zorgwekkend' op het moment dat ze leerplichtig worden (de anderen krijgen huisonderwijs of ze genieten een vrijstelling van leerplicht). Om ze naar school te krijgen, heeft Crevits een actieplan opgesteld. “Kleuterparticipatie is geen probleem in de marge”, klinkt het daarin.

Het is geen actieplan met één magische formule, want niemand kan ouders verplichten hun kindjes in te schrijven. En dus gaat het plan over het wegwerken van drempels, het informeren, sensibiliseren en betrekken van ouders, de samenwerking met de organisaties om rondtrekkende kleuters (bijvoorbeeld Roma) te monitoren en een betere doorstroom van gegevens tussen overheden en diensten.

Vanaf 1 januari komt er een kleutercoördinator, die onder andere de lokale knelpunten zal analyseren (vooral in Antwerpen, Gent en Oostende is er een probleem) en goede praktijken zal aanreiken om meer kleuters naar school te krijgen. Verder zullen over de kinderen meer ­data uitgewisseld worden, onder meer tussen de Centra voor Leerlingenbegleiding en Kind en Gezin, zodat er een beter zicht komt op problematische thuis­situaties. Ze kunnen dan onderling afspraken maken over wie de ouders contacteert.

Maxie eCkert

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter