6 juli 2007

Eddy De Ketelaere nieuwe schepen

 

Binnenkort 50-jarige verzekeringsmakelaar legt op 27 augustus eed af als vervanger van Hilde Crevits

Nu Hilde Crevits Vlaams minister is geworden en bijgevolg geen schepenambt meer kan bekleden, wordt ze voor onbepaalde termijn als schepen vervangen door Eddy De Ketelaere. Die heeft zopas al kunnen ‘inlopen’, aangezien hij van april tot en met juni het schepenschap heeft overgenomen van Lieselotte Denolf, die moeder geworden is en even voluit voor haar gezin wou kiezen. Eddy moet wel nog een tijdje op het uitoefenen van zijn nieuwe functie wachten, want pas op maandag 27 augustus legt hij de eed af.

Die eedaflegging kon tijdens de gemeenteraadszitting van vorige maandag niet gebeuren, omdat de voordrachtsakte wettelijk minstens acht dagen vóór de installatievergadering aan de stadssecretaris overhandigd dient te worden. Bovendien zou er zich een praktisch probleem hebben voorgedaan, want Eddy is momenteel met vakantie en bevindt zich met zijn gezin in Spanje, een reis die al langer gepland was.

Sport blijft bij Lieselotte Denolf

Hilde Crevits, die wél gemeenteraadslid blijft, kan op het moment dat ze geen minister meer zou zijn, naadloos naar het schepenambt terugkeren. Het schepenschap van Eddy De Ketelaere is dus ‘tijdelijk en van onbepaalde duur’. In principe loopt het minstens tot aan de Vlaamse verkiezingen van 2009.

Het vertrek van Hilde naar de Vlaamse regering maakt het (lichtjes) herverdelen van de bevoegdheden in het schepencollege noodzakelijk. Voor burgemeester Norbert De Cuyper en tweede schepen Agnes Verhelst verandert er niets. Eerstgenoemde behoudt algemeen beleid, politie, verkeer, veiligheid en mobiliteit, burgerlijke stand en bevolking, kieszaken, feestelijkheden en vreemdelingenzaken in portefeuille. Agnes blijft schepen van sociale zaken, land- en tuinbouw, markten, emancipatiebeleid en volksgezondheid.

Paul Vanthournout wordt na het vertrek van Hilde Crevits opnieuw eerste schepen en krijgt er naast zijn huidige bevoegdheden financiën, cultuur, brandweer, informatica en bibliotheek de bevoegdheid rechtsgeschillen bij. Willy Depoorter blijft als derde schepen verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, waterbeleid, onderwijs, erediensten en begraafplaatsen. 

Vierde schepen Lieselotte Denolf krijgt bovenop jeugd, kinderopvang, sport, musea, archief en ontwikkelingssamenwerking de bevoegdheid informatie en inspraak. OCMW-voorzitter Servais Deroo, ook schepen van lokale economie en toerisme, behartigt voortaan tevens het stadspatrimonium.

Vijfde schepen Eddy De Ketelaere – de nieuwkomer – erft van Hilde Crevits openbare werken en woonbeleid, energievoorzieningen, wijkgezelligheid en stadskernverfraaiing en van Willy Depoorter personeel en sociale tewerkstelling. Géén sport dus, nochtans zijn stokpaardje. „Ik heb er geen moeite mee dat Lieselotte die bevoegdheid behoudt”, zegt hij. „Ze heeft zich intussen goed in de sportmaterie ingewerkt.”

Eddy De Ketelaere wordt op 21 juli precies 50 jaar. Hij zetelt sinds 1995 voor de CD&V in de gemeenteraad. Hij woont in de Denderstraat 4 op de wijk Torhout-Oost, waar hij op zelfstandige basis een verzekeringskantoor runt. Hij is getrouwd met Bibiane Naeyaert (49). Ze hebben twee kinderen, Heidi (28) en Yannick (20). Eddy heeft tot zijn 39ste gevoetbald, onder andere bij KM Torhout en SVD Handzame. Hij zetelt in het bestuur en de beheerraad van Torhout 1992.KM en houdt voorts van mountainbiken.

 

Landbouwsector en leefmilieu

Tijdens de gemeenteraadszitting van vorige maandag kreeg kersverse minister Hilde Crevits felicitaties van meerderheid en oppositie. Ze mocht namens de gemeenteraad een fruitkorf in ontvangst nemen. „In één dag is mijn leven en choc veranderd en helemaal overhoop gegooid”, zei ze. „Met pijn in het hart neem ik afscheid van het schepenambt. Ik besef eigenlijk nog niet goed dat ik de gemeentelijke dossiers vanaf nu aan anderen moet overlaten.”

Eenmaal de gelukwensen weggeëbd, spaarde de oppositie haar kritiek op het vernieuwde schepencollege niet. „Nu Hilde vertrekt, blijft het schepencollege ontredderd achter”, vond Pieter Debou (Open VLD). „De burgemeester zal als een soort paus de kerk moeten rechthouden.”

Dalila Douifi (SP.A) maakte zich zorgen over het feit dat het milieu- en natuurbeleid in handen komt van Willy Depoorter, die de landbouwsector vertegenwoordigt. Temeer omdat ook de Torhoutse gedeputeerde Bart Naeyaert de landbouw erg genegen is. „Ik ben benieuwd waartoe dit in de toekomst zal leiden”, vroeg ze zich af.

Jos Bruynooghe (Groen!) sprak de hoop uit dat de visie van schepen Depoorter de voorbije jaren veranderd is. „Tien jaar geleden was hij tegen elke vorm van natuurontwikkeling gekant”, zei hij. „En nu wordt hij uitgerekend schepen van leefmilieu en natuurzorg!”

Jef Duflou (Vlaams Belang) ten slotte vroeg Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits om haar beste beentje voor te zetten om eindelijk een volwaardige ring rond Torhout te realiseren.

 

De kat bij de melk zetten

Eddy De Ketelaere volgt Hilde Crevits, die minister geworden is, als schepen op. Een verrassing mag dat niet heten, want Eddy heeft zopas al drie maanden jonge moeder Lieselotte Denolf als schepen vervangen en kreeg bijgevolg de kans om al eens van dat uitvoerende mandaat te proeven. Hij zetelt sinds 1995 voor de CD&V in de gemeenteraad, zat al langer op het vinkentouw om schepen te worden en ziet nu zijn geduld beloond. Het wekt evenwel verbazing dat hij de bevoegdheid sport niet krijgt toegeschoven, want als er één domein is waarvan hij zonder enige discussie kaas gegeten heeft, dan is het toch wel sport. Tot zijn 39ste heeft hij gevoetbald, hij houdt van mountainbiken en hij zetelt in zowel het bestuur als de beheerraad van de plaatselijke voetbalvereniging Torhout 1992.KM. Lieselotte hield de bevoegdheid sport echter liever in portefeuille en daar kan Eddy weinig tegen inbrengen.: hij is de nieuwkomer in het schepencollege en neemt maar beter zonder pruttelen wat hem aangeboden wordt.

De nieuwe schepen zal aan de bevoegdheid openbare werken alvast een vette kluif hebben. Wat zijn voorgangster Hilde Crevits de voorbije jaren op dat vlak gerealiseerd heeft, is niet gering en de bevolking verwacht dat haar projecten worden voortgezet. Momenteel zijn er gigantische werken aan de Vredelaan aan de gang, maar ook de Tuinstraat en de Oude Gentweg worden gerenoveerd. En de Kortemarkstraat ligt ongeduldig op een nieuw kleedje te wachten.

Schepen Willy Depoorter, die ook al de delicate materie ruimtelijke ordening in portefeuille heeft, krijgt daar nu leefmilieu en natuurzorg bovenop. Vraag is hoe verstandig het is om die bevoegdheid naar hem door te schuiven, want Willy draagt een duidelijke landbouwstempel en daar zijn de groene jongens niet gerust in. Ze vinden dit te veel ‘de kat bij de melk zetten’ om de landbouw te bevoordelen. In elk geval is het voor Willy geen gemakkelijke positie.: het wordt dansen op het slappe koord. Hij zal er moeten over waken dat hij het beleid van Hilde Crevits, dat naar haar eigen zeggen neerkwam op ‘verstandig groen’, zo goed mogelijk voortzet.

 

Johan Sabbe

"

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream