19 februari 2018

Een bucketlist van 1,5 miljard euro

 

Brussel. 1 tot 1,5 miljard euro, zo veel zou het moeten kosten om aan alle verzuchtingen in het Katholiek Onderwijs te voldoen. De onderwijskoepel legde in aanloop naar de verkiezingen intern al een lijst aan van 'alle noden en legitieme vragen' en communiceerde dit uiteindelijke bedrag onder meer al met de directies van de basisscholen.

Het gaat dan onder meer om een samenraapsel van infrastructuurwerken, hogere lonen voor leraren, meer beleidsondersteuning voor de directeurs, extra werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs, de aantrekkelijkheid van het beroep, enzovoort.

'Dat bedrag is inderdaad ter sprake gekomen, maar alles moet nog concreter becijferd worden. We pinnen ons daar nog niet op vast', reageert Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs. 'Dit dient vooral om aan te tonen dat het een inspanning van die grootteorde zal vragen.'

Actieplan basisonderwijs

Ter vergelijking: het jaarlijkse onderwijsbudget zit nu op 11,6 miljard euro. 'We weten dat de bomen niet tot in de hemel groeien en dat dit niet allemaal opgehoest kan worden in één legislatuur', zegt Boeve. Hij benadrukt dat de koepel haar prioriteiten voor het verkiezingsmemorandum nog moet vastleggen.

Een van die mogelijke prioriteiten - en dat was ook de context waarin het bedrag werd genoemd - zijn de uitdagingen in het basisonderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) timmert op dit moment nog aan een actieplan dat in maart op de regeringstafel moet liggen. In het Vlaams Parlement staan daarover deze week opnieuw hoorzittingen op het programma. 'We willen dat parlementair traject goed laten verlopen om tot een gedegen plan voor het basisonderwijs te komen', reageert het kabinet-Crevits nog voorzichtig. 'We erkennen dat er noden zijn in het basisonderwijs die historisch gegroeid zijn en dus lang teruggaan in de tijd.'

De directeurs hopen nog altijd op een 'wettelijk verankerd groeipad' voor het basisonderwijs, zodat de volgende regering daar meteen mee aan de slag kan.

Maar Thomas Vanden Berghe, voorzitter van de Directiecommissie Basisonderwijs, vreest tegelijk dat het actieplan 'een losse flodder' wordt zolang er geen afspraken zijn binnen de regering om het ook de volgende regeerperiode na te leven.

Kleuters eerst

N-VA-parlementslid Koen Daniëls geeft ook aan dat het installeren van een groeipad niet evident is. 'Ik gun ze dat absoluut, maar de middelen moeten er wel zijn. Ook op energie, sociale woningen, fietspaden, en vele andere, zijn nog belangrijke investeringen nodig.'

Als de volgende regering dan toch centen kan vrijmaken, ligt de prioriteit voor de N-VA eerst en vooral bij het kleuteronderwijs. Ook daar vraagt het Katholiek Onderwijs tot 30 miljoen euro extra aan werkingsmiddelen.

Simon Andries

Copyright © 2017 Corelio. Tous droits réservés

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream