14 juli 2017

Een kwalificatiebonus voor het volwassenenonderwijs

 

Vanaf 1 september 2019 zal het halen van een certificaat of diploma doorwegen in de financiering van de Centra voor Volwassenenonderwijs en Basiseducatie. Er komt een bonus als cursisten een volledige opleiding afronden. Met deze maatregel wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ongekwalificeerde uitstroom tegengaan, cursisten versterken op de arbeidsmarkt en centra aanmoedigen volledige opleidingen met voldoende kwaliteitsvolle trajectbegeleiding aan te bieden. Centra met een groter aantal niet-werkende werkzoekenden en cursisten zonder diploma secundair onderwijs krijgen ook meer middelen. Deze maatregelen maken deel uit van het nieuwe financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs dat vandaag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

 

Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen kent een groot succes. De Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) tellen ruim 270.000 cursisten en de Centra voor Basiseducatie (CBE’s) meer dan 80.000 cursisten. CVO’s en CBE’s bieden een breed gamma van opleidingen aan. Het gaat bijvoorbeeld om een diploma secundair onderwijs, Nederlands Tweede Taal en heel wat opleidingen in het kader van een levenslang en levensbreed leren.

Financieringssysteem gericht op kwetsbare doelgroepen en halen kwalificatie

Vanaf 1 september 2019 wordt er voor de financiering van de CVO’s en CBE’s rekening gehouden met het inzetten op kwetsbare doelgroepen (cursisten zonder diploma secundair onderwijs en niet werkende werkzoekenden, aanbod in gevangenissen) en het halen van een kwalificatie of diploma. Kwetsbaardere cursisten hebben een lagere kans op slagen. Daarom zullen centra met een groter aantal niet-werkende werkzoekenden en laaggeschoolde cursisten in het nieuwe systeem meer middelen krijgen.

Een cursist die zich voor een bepaalde module inschrijft, zal in het nieuwe financieringskader voor 80% meetellen in de financiering.  Als de cursist de module succesvol aflegt, geldt dit voor 20%. Hier bovenop komt voor de centra een kwalificatiebonus per cursist als deze een volledig traject heeft doorlopen en een diploma secundair onderwijs of certificaat (van een beroepsopleiding, een taalopleiding, NT2, …)  heeft behaald.  Met deze maatregelen wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ongekwalificeerde uitstroom tegengaan, cursisten versterken op de arbeidsmarkt en centra aanmoedigen volledige opleidingen en voldoende trajectbegeleiding aan te bieden.

Maatschappelijke waardering centra voor basiseducatie krijgt financiële vertaling

Centra voor Basiseducatie leveren in Vlaanderen schitterend werk. Ze helpen cursisten om hun kennis van taal, rekenen en computer op te frissen en te vergroten. En dat is belangrijk want voor wie moeite heeft met taal, cijfers, ICT en multimedia is een diploma halen, een job vinden en op je eigen benen staan een hele opgave. Het zijn de centra die ervoor zorgen dat mensen sterker in de maatschappij staan en zo meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Partners zoals VDAB, OCMW’s en armoedeorganisaties doen voor hun cliënten om die reden graag beroep op het aanbod van de centra. Omdat de middelen voor basiseducatie sinds 2007 in beperkte mate toenemen, konden de centra vaak niet ingaan op vragen van derden. Daarom zullen vanaf 1 september 2019 de middelen het aantal cursisten volgen. Het grote maatschappelijke belang verantwoordt een financiering die de centra voor basiseducatie toelaat in te gaan op vragen naar meer geletterdheidsaanbod.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Samen bereiken ze 350.000 cursisten. Vandaag worden Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie gefinancierd op basis van het aantal aanwezige cursisten. Dit staat flexibel levenslang leren in de weg. Vanaf 1 september 2019 voeren we een nieuw financieringssysteem in met meer aandacht voor het behalen van een kwalificatie of een diploma. Centra met meer kwetsbare cursisten krijgen ook meer middelen. “

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream