3 januari 2008

Eerste estuaire schip 'Amberes' van Zeebrugge naar Antwerpen

 


 

 

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
3 januari 2008
 
 
Eerste estuaire vaart vanuit de haven Zeebrugge naar het achterland
 
Vandaag vertrekt vanuit Zeebrugge een eerste vaart van het estuaire schip "Amberes". Via de estuaire vaart wordt een oplossing aangereikt om de bereikbaarheid van de kusthavens te verbeteren. Aangepaste binnenschepen kunnen nu op een deel van de Noordzee varen. Hiermee komt na de inspanningen van huidig minister-president Kris Peeters de estuaire vaart effectief in uitvoering op het terrein. Dit project dient als opstart-model om de switch naar de binnenvaart ook voor de Vlaamse kusthavens te bewerkstelligen. Dit wordt betoelaagd vanuit het Vlaams Gewest. Voor deze snelle verbetering van de ontsluiting van de kusthavens voorziet minister Hilde Crevits, gespreid over een periode van 3 jaar ongeveer 6,2 miljoen euro.
 
Het estuaire schip "Amberes" werd speciaal gebouwd om de verbinding van de kusthavens met het achterland te verbeteren. Dit schip werd gekeurd om tot in de Vlaamse kusthavens te varen via de Schelde en een stukje van de Noordzee. Vanaf 3 januari 2008 zal dit schip 3 maal per week tussen Zeebrugge en de inlandterminal W.C.T. van Meerhout varen. Per afvaart zal er 240 TEU vervoerd worden.
 
Via de estuaire vaart, waarbij aangepaste binnenschepen op het deel van de zee tussen Zeebrugge en Vlissingen kunnen varen, wordt een oplossing om de bereikbaarheid van de kusthavens te verbeteren aangereikt. De Vlaamse regering besliste op 15 juli 2005 een toelage toe te kennen voor het transport via estuaire vaart. In april 2007 werd in uitvoering van het project estuaire vaart, na een open oproep en een offerteaanvraag, dit project met de bouw van het schip Amberes, een 240 TEU schip, weerhouden.
 
Een criterium voor de selectie van de dienstverleners was dat na de opstartsteun verspreid over de eerste drie jaar, de levensvatbaarheid van deze transporten tot 2017 wordt verzekerd.
 
In totaal heeft minister Hilde Crevits hiervoor een bedrag van ongeveer 6,2 miljoen euro vrij, gespreid over een periode van drie jaar. De betoelaging omvat enerzijds een deel van de (om)bouwkosten van estuaire schepen voor ongeveer 2,2 miljoen euro en anderzijds een tijdelijke betoelaging van de exploitatiekosten voor ongeveer 4 miljoen euro. Het richt zich tot dienstverleners die een (aangepaste) binnenvaartverbinding willen verzekeren tussen de kusthavens en de binnenvaartterminals in Vlaanderen en langs de Rijn.
 
Via de betoelaging kan, gelet op de jaarlijkse groei van de kusthaventrafieken, op termijn een jaarlijks volume van 790.000 TEU naar het binnenland en het Rijngebied via estuaire vaart worden vervoerd. Dit is het equivalent van een trafiek van 500.000 vrachtwagenritten per jaar.
 
Met de realisatie van estuaire vaart wordt een performante verbinding gerealiseerd voor het vervoer van containers tussen de Vlaamse kusthavens en het hinterland. Dit nieuwe ontsluitingspad kan de groei van de kusthavens opvangen zonder extra druk op de huidige wegen en waterwegen,” aldus minister Hilde Crevits.
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream