13 september 2017

Elk kind dat van 6 tot 18 jaar naar school gaat, kost 125.000 euro

 

125.000 euro. Zo veel geld kost het in België om een leerling naar school te sturen van het eerste leerjaar tot het zesde middelbaar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Bijna 90% van dat geld gaat naar de lonen van leerkrachten.

Dat onderwijs veel geld kost, is geen geheim. Een vierde van het budget van de Vlaamse regering - 40,9 miljard euro - gaat naar Onderwijs en Vorming. Maar de OESO becijferde nu voor het eerst hoeveel België betaalt om een kind naar school te sturen van zijn 6 tot 18 jaar. Onderwijs is een bevoegdheid van de gemeenschappen, maar in beide landsdelen is het beeld volgens de OESO grosso modo hetzelfde: 125.000 euro per kind. Véél meer dan het OESO-gemiddelde van 103.000 euro.

“Op zich is het goed dat er zo veel geld naar onderwijs gaat in Vlaanderen”, zegt OESO-topman Dirk Van Damme. “Maar een pijnpunt is dat er verhoudingsgewijs te veel naar de lonen van leraren gaat. In het basisonderwijs gaat het om 87%, in het middelbaar om 89%. Daardoor blijft er weinig over om de gebouwen te onderhouden, om aan innovatie te doen of om didactisch materiaal te kopen. De loonkosten per leerling zijn echt hoog.”

Dat komt volgens de OESO omdat leraren hier goed verdienen en in vergelijking met hun collega's in andere landen weinig uren voor de klas staan. In de eerste twee graden van het middelbaar kloppen ze 553 uren per schooljaar, terwijl dat in buurland Nederland bijvoorbeeld 750 uren is.

Het aantal uren voor de klas is zelfs met bijna honderd uren gedaald sinds 2000, maar dat zou volgens eerste analyses van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) vooral technische redenen hebben. Zo worden de dertig dagen die scholen mogen besteden aan examens en klassenraden niet langer meegeteld als lestijd.

Toch vindt Van Damme dat leraren best wat meer uren voor de klas mogen staan. “De 22 of 24 uur per week die ze nu lesgeven, is internationaal gezien aan de lage kant”, zegt hij. “Ze werken uiteraard veel meer dan die uren, maar de kern van hun opdracht is voor de klas staan. Daar halen leerlingen het meeste profijt uit.”

Crevits had eerder al voorgesteld om leraren in de hogere graden extra te laten lesgeven, maar stootte op een njet van de vakbonden. Ook nu blijven zij bij dat standpunt en wachten ze de studie af van het onderwijskabinet naar de taakbelasting van leraren. “Het niveau van ons onderwijs ligt hoog”, zegt Koen Van Kerckhoven van vakbond COC. “Die cijfers tonen net aan dat wij geweldig goede leraren hebben die in staat zijn om veel leerstof in een korte tijd aan te leren aan de leerlingen.” (jvc)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream