14 juli 2014

En wie mag er Vlaams minister worden?

 

Officieel is er met nog geen woord over gerept. Het neemt niet weg dat binnen de partijen al gekeken wordt naar wie minister kan worden in de nieuwe Vlaamse regering met N-VA en CD&V. Voor zover die eind deze week ook finisht.

 

De Vlaamse regering mag maximaal 11 ministers tellen. Als je kijkt naar de sterkte van de partijen en we ervan uitgaan dat ook de volgende regering 9 ministers zal tellen, ligt het voor de hand dat N-VA de nieuwe minister-president mag leveren. De partij claimt die post voor Geert Bourgeois, de founding father van de partij die nu ook de N-VA-delegatie leidt.Voorts zou N-VA Liesbeth Homans, Ben Weyts en Philippe Muyters naar voren schuiven. Weyts maakte bewust de overstap van Kamer naar Vlaams parlement en zou liever minister worden dan voorzitter (in opvolging van Bart De Wever). Als mogelijke nieuwe N-VA-voorzitter wordt Peter De Roover genoemd. Philippe Muyters kreeg eerder al de belofte van De Wever dat hij minister mag blijven.Daarmee zitten we al aan vier N-VA-ministers. Voor de vijfde portefeuille circuleren de namen van Elke Sleurs, Nadia Sminate en Steven Vandeput. Deze laatste wordt ook genoemd als mogelijk minister in de federale regering als N-VA in die regering zit.Bij CD&V is het uitkijken wat Kris Peeters uiteindelijk doet. Eerder liet hij weten dat hij enkel voor het minister-presidentschap gaat en geen gewone minister in de nieuwe Vlaamse regering wil worden. Hij kan daar eventueel op terugkomen. Anderzijds is het ook zo dat Peeters eventueel de premier van de nieuwe federale regering kan worden. Wie zeker terugkomen voor CD&V als ministers in de Vlaamse regering, zijn Jo Vandeurzen en Hilde Crevits. Deze laatste wordt ook vice-minister-president indien Kris Peeters niet terugkeert. Voor de derde ministerpost - nog altijd in de veronderstelling dat Kris Peeters niet terugkeert - worden Joke Schauvliege (uittredend minister), Koen Van den Heuvel (CD&V-fractieleider in het Vlaams parlement) en Servais Verherstraeten (uittredend staatssecretaris) genoemd. De vierde ministerpost tot slot zou voor een Brusselaar zijn, omdat in de Vlaamse regering altijd een Vlaamse Brusselaar moet zetelen. En dan hebben we het over Steven Vanackere (was al minister in de Vlaamse en federale regering) of Benjamin Dalle, de kabinetschef van Verherstraeten.Jan Peumans, tot slot, zou voorzitter van het Vlaams Parlement blijven. Een functie die hijzelf ambieert en waarin hij door iedereen wordt gerespecteerd. Wie welke portefeuille krijgt, is een ander paar mouwen. Daar zal nog zwaar over onderhandeld worden, omdat zowel N-VA als CD&V hun oog hebben laten vallen op onderwijs en nog op welzijn. Dat één partij de twee portefeuilles krijgt, lijkt uitgesloten.Krijgt CD&V welzijn, dan ligt het voor de hand dat Vandeurzen minister van Welzijn blijft. Is de portefeuille voor N-VA, wordt het Liesbeth Homans. Zij is nu OCMW-voorzitter in Antwerpen. Is onderwijs voor de CD&V, wordt Hilde Crevits de minister van Onderwijs. In het andere geval blijft ze waarschijnlijk op openbare werken en welzijn. En Philippe Muyters blijft meer dan waarschijnlijk op financiën en begroting.Dit alles uiteraard onder voorbehoud dat N-VA en CD&V erin slagen om een regeerakkoord te sluiten. Dat is op dit ogenblik verre van zeker.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream