26 februari 2018

Erven wordt beetje minder duur

 

De Vlaamse regering verlaagt de tarieven voor de erfenisbelasting en vertrekt daarbij niet langer vanuit het klassieke gezin met twee kinderen. Singles worden iets meer ontzien.

De Vlaamse regering bereikte gisteren een akkoord over een hervorming van de tarieven van de erfbelasting. 'We verlagen zoals beloofd de erfbelasting. De belastingdruk zal dankzij deze hervorming gevoelig dalen', zegt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD).

De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 september 2018. Die datum valt samen met de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht dat is uitgewerkt door de federale regering. Die hervorming biedt de mensen meer keuzevrijheid voor hun erfenis en de nieuwe tarieven van de Vlaamse regering spelen op die keuzevrijheid in. Daarbij is er vooral aandacht voor nieuwe samenlevingsvormen.

1Wat als u alleenstaande bent zonder kinderen?

Een op drie huishoudens in Vlaanderen is een single zonder kinderen. Maar een erfenis nalaten aan een broer, zus, verdere familie of vrienden is een dure aangelegenheid. De belastingdruk voor broers en zussen bedraagt vandaag gemiddeld 45 procent en voor verdere familie en vrienden gemiddeld 58 procent (zie grafiek).

'De verlaging van de tarieven in de zijlijn is onder meer belangrijk voor de vele singles zonder kinderen', zegt Tommelein. 'Door redelijker tarieven krijgen mensen meer vrijheid om hun erfenis na te laten aan wie ze zelf willen.'

Voor erfenissen aan broers, zussen, verdere familie of vrienden verdwijnt het hoogste tarief van 65 procent. Dat moest worden betaald op het deel van de erfenis boven 125.000 euro. In de toekomst zal niemand meer dan 55 procent betalen op een erfenis.

Daarnaast worden ook kleinere erfenissen minder zwaar belast. Voor bedragen tot 35.000 euro komt er een nieuw tarief van 25 procent. Vandaag betalen broers en zussen op dat deel nog 30 procent, anderen 45 procent. 'Daarmee mikken we op de modale Vlaming, want het overgrote deel van de erfenissen in de zijlijn bedraagt niet meer dan 35.000 euro', zegt Tommelein.

2Wat als uw partner sterft?

Als uw partner sterft, moet u sinds 2007 geen successierechten meer betalen op het deel in de gezinswoning dat u erft. Dat geeft de langstlevende partners woonzekerheid. Maar wie op latere leeftijd de grotere gezinswoning verkoopt en naar een kleinere woning verhuist, dreigt daarvoor gestraft te worden als een van de partners sterft. Want het door de verkoop vrijgekomen bedrag wordt wel belast.

In de toekomst zal de langstlevende partner ook een deel van het roerend vermogen, zoals geld en beleggingen, belastingvrij erven. Er moet geen erfbelasting meer worden betaald op de eerste schijf van 50.000 euro. Dat is goed is voor een belastingbesparing van 1.500 euro. De vrijstelling geldt zowel voor gehuwden als voor wettelijk en feitelijk samenwonenden.

3Wat als u op latere leeftijd erft en daarvan iets aan uw kinderen wil geven?

De Vlaming leeft steeds langer en erfenissen komen dus vaak op een latere leeftijd. Kinderen die van hun ouders erven, hebben hun schaapjes vaak financieel al op het droge en willen de erfenis liever naar hun eigen kinderen doorsluizen. Die staan nog aan de start van hun leven en kunnen een extra duwtje in de rug gebruiken.

Vandaag kan dat al met de vrijwillige erfenissprong, maar die heeft maar weinig succes. De reden is dat het een alles-of-niets-verhaal is: de ervende ouder moet de volledige erfenis verwerpen ten gunste van zijn kinderen. Daardoor is de erfenissprong vooral een zaak van vermogende begunstigden die het zich kunnen veroorloven volledig afstand te doen van hun erfenis.

In de toekomst wordt een gedeeltelijke erfenissprong mogelijk. De ervende ouder zal een deel van de erfenis voor zichzelf kunnen houden en het andere deel rechtstreeks naar zijn kinderen of stiefkinderen laten gaan. De erfenissprong wordt mogelijk voor alle erfenissen in rechte lijn: van een partner, ouder en grootouder. Er zal een jaar de tijd zijn om de erfenis kosteloos door te geven.

Een erfenissprong levert u een besparing op de erfbelasting op. De goederen worden slecht één keer belast (bij het overlijden van de grootouders) in plaats van twee keer (bij het overlijden van de grootouders én bij dat van de ouders). 'Vandaag schenken grootouders vaak al een deel weg aan hun kinderen of kleinkinderen, maar niet iedereen denkt daar op voorhand aan', zegt CD&V-viceminister-president Hilde Crevits. 'We willen dat via deze manier gelijktrekken. Door de erfenissprong flexibeler te maken, maken we hem ook socialer.'

4Wat als u jonger bent dan 21 en uw ouders verliest?

Jongeren die voor hun 21ste hun beide ouders verliezen, krijgen een extra bescherming. Ze moeten geen erfbelasting meer betalen op de gezinswoning. Ze krijgen ook een vrijstelling tot 75.000 euro op de roerende goederen - zoals geld en beleggingen - die ze van hun ouders erven. Die laatste vrijstelling levert een belastingbesparing van maximaal 3.750 euro op.

PETRA DE ROUCK EN BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream