19 juli 2016

Europa geeft groen licht voor nieuwe inhaaloperatie voor scholenbouw

 

Crevits knipt deze maanden het ene lintje na het andere door van nieuwe schoolgebouwen. Veel van die scholen zijn het resultaat van Scholen Van Morgen, een inhaalbeweging die werd opgezet door de socialistische ministers Frank Vandenbroucke en Pascal Smet.

Daarvoor sloeg de Vlaamse regering de handen in elkaar met de private sector. Die staat niet alleen in voor het ontwerp en de bouw van de scholen, maar ook voor de financiering en het onderhoud gedurende dertig jaar. Scholen van Morgen is in totaal goed voor 165 scholen met een projectwaarde van anderhalf miljard euro.

Zo’n nieuwe grootschalige samenwerking is niet aan de orde, maar Crevits wil wel enkele kleinere publiek-private samenwerkingen opzetten. Ze werkt aan vijf clusters van verschillende schoolbouwprojecten, die samen goed zijn voor een investeringswaarde van 200 miljoen euro.

Het ontwerpcontract daarvoor heeft nu een voorwaardelijk positief advies gekregen van Eurostat. Het groen licht van het Europees statistisch bureau is belangrijk omdat bij de vorige inhaalbeweging de Vlaamse begroting in de problemen kwam. Vlaanderen hoopte de kosten uit zijn begroting te kunnen houden door de verantwoordelijkheid bij de private sector te leggen. Maar uiteindelijk besliste Europa dat de Vlaamse regering wel rekening moest houden met die uitgaven voor het halen van haar begrotingsdoelstellingen.

Eurostat oordeelt nu dat de nieuwe plannen wel conform zijn met de Europese begrotingsregels. Dankzij het groen licht kan Crevits haar plannen doorzetten. Ze wil in het najaar met de plannen naar het Vlaams Parlement gaan om in 2017 een projectoproep te kunnen lanceren. In een latere fase van het proces moet het definitieve contract opnieuw aan Eurostat worden voorgelegd om het goed te keuren. Pas dan volgt het definitieve fiat.

BARBARA MOENS

Copyright © 2016 Mediafin. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream