22 augustus 2017

Extra geld voor begeleiding van kwetsbare leerlingen

 

De centra voor leerlingenbegeleiding, die al jaren kreunen onder meer zorgvragen, krijgen binnenkort extra geld. Vooral CLB's met veel kwetsbare leerlingen zullen op extra budget kunnen rekenen.

Vlaams Parlementslid Nadia Sminate (N-VA) roept de commissie Radicalisering in het Vlaams Parlement samen naar aanleiding van het verhaal rond de 'geradicaliseerde' kleuters in een school in Ronse. Het Laatste Nieuws berichtte gisteren over leraren die alarm sloegen omdat kinderen er onder invloed lijken te staan van een extremistische stroming in de islam. Ze spreken over een meisje dat weigert jongens een hand te geven of kinderen die op vrijdag om godsdienstige redenen niet naar school komen. Volgens Dirk Moulart, de directeur van de scholengroep, gaat het om slechts een paar kinderen uit gezinnen die bekendstaan bij de politie. Hij beklemtoont dat de oplijsting is gebeurd om de 'preventieve werking' in de school te verbeteren. 'Kleuters zeggen vaak dingen die ze nog niet helemaal begrijpen. Ze doen uitspraken die ze thuis of elders hebben gehoord. We pakken dat probleem al veel langer dan vandaag aan.'

De centra voor leerlingenbegeleiding staan traditioneel in voor studiebegeleiding en preventieve gezondheidszorg, maar hebben de afgelopen jaren een pak extra taken gekregen. Dat komt door de hervorming van de integrale jeugdzorg en het M-decreet, waardoor meer kinderen met een beperking naar het gewoon onderwijs gaan.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil daarom in het schooljaar 2018-2019 4 miljoen euro extra voor de CLB's uittrekken. 'Door onder andere de groei van het aantal leerlingen en de stijging van de zorgvragen door het M-decreet is het de bedoeling extra personeel aan te werven', zegt Crevits. Ze moet die vraag nog op tafel leggen bij de begrotingsgesprekken in september, maar ook coalitiepartner N-VA erkent dat de vraag terecht is. Nu werken op de 72 CLB's in Vlaanderen ongeveer 3.000 personeelsleden.

Het extra geld is gekoppeld aan een hervorming die de Vlaamse regering vlak voor de zomer goedkeurde. Vandaag wordt bij de verdeling van het geld onder meer rekening gehouden met het onderwijstype. CLB's die veel leerlingen uit het technisch of beroepsonderwijs begeleiden, krijgen meer geld dan centra die enkel leerlingen uit het algemeen secundair onderwijs ondersteunen.

'We zien dat niet zozeer de onderwijsvorm, maar wel de sociaal-economische kenmerken een rol spelen in de begeleiding die kinderen nodig hebben', zegt Kathleen Helsen (CD&V), voorzitter van de commissie Onderwijs in het parlement. 'Net zoals in het reguliere onderwijs willen we daar rekening mee houden.'

Binnenkort zullen slechts twee criteria van tel zijn: het aantal leerlingen dat een CLB ondersteunt en de sociaal-economische kenmerken van die leerlingen. Die worden als kansarm beschouwd als ze een laagopgeleide moeder hebben, thuis geen Nederlands spreken of uit een gezin met een laag inkomen komen.

Dat de N-VA groen licht geeft aan de nieuwe criteria voor de financiering van CLB's, is opmerkelijk. Zo had ze eerder kritiek op de steun voor kansarme leerlingen via de werkingsmiddelen van scholen. Scholen gebruiken dat geld volgens de Vlaams-nationalisten - en volgens een rapport van het Rekenhof - te weinig om de gelijke kansen in het onderwijs en de leerprestaties te bevorderen, bijvoorbeeld via een taalbad Nederlands.

'De populatie van een CLB in bijvoorbeeld Antwerpen is nu eenmaal anders dan op andere plaatsen', verantwoordt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). 'Het is belangrijk om in te zetten op leerlingenbegeleiding waar het echt nodig is.'

Daniëls wijst er ook op dat tegenover het extra geld inspanningen staan. 'De CLB's zullen meer informatie uitwisselen met de scholen en zullen klantvriendelijker zijn. Tijdens de vakantieperiodes zal in een regio steeds minstens één centrum open zijn. Ook zullen de CLB's de openingsuren uitbreiden, opdat ouders en leerlingen er buiten de werkuren terechtkunnen. Het kan niet dat ouders wier kind een C-attest heeft gekregen pas in september duidelijkheid krijgen van het CLB.'

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream