9 februari 2018

Extra steun voor Kortrijks project tegen schoolmoeheid

 

Het Kortrijkse project Aura XS krijgt van Vlaams minister van Onderwijs 5.000 euro om zijn werking te versterken. Aura XS of Aura Extra Small wil voorkomen dat kinderen uit het basisonderwijs zich niet langer welkom voelen op school.

Het project plant bij zulke problemen groeps- en individuele gesprekken om de zo de klassfeer te herstellen. Ouders, leraren en CLB worden daarbij nauw betrokken. De minister geeft nu aan de Kortrijkse projectwerkers de opdracht om op zoek te gaan naar gelijkaardige initiaven en expertise elders in Vlaanderen.

Aura XS is een project van Centrum Deeltijds Vorming (CDV) Aura uit Kortrijk. Dat centrum biedt vandaag al naadloze flexibele trajecten aan in het secundair onderwijs. Zulke trajecten zijn er voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten. De problematiek van die jongeren gaat vaak samen met spijbelgedrag, een problematische thuissituatie, of psychiatrische problemen bij de jongere of binnen zijn leefomgeving.

Uit hun ervaringen met het secundair onderwijs merkt Aura dat de leeftijd van jongeren die dreigen uit te vallen steeds lager wordt. Wanneer de jongeren bij hen terecht komen, hebben ze al een gehavende schoolloopbaan achter de rug. Dit uit zich in een laag zelfbeeld, agressie en schoolmoeheid. Meestal zijn de problemen in hun schools traject al zichtbaar in het kleuter- en lager onderwijs. Daarom is het centrum vorig schooljaar gestart in het basisonderwijs met het aanbieden van groeps- en individuele gesprekken om de klassfeer te verbeteren. Ook de leraren worden betrokken bij het traject zodat ze de juiste tools hebben om aan de slag te gaan in hun klas. Zo wordt er ingezet op een aangenaam leefklimaat op klas- en schoolniveau.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “School maak je samen. Aura XS is een mooi voorbeeld van hoe leerlingen, leerkrachten, ouders en het CLB de handen in elkaar slaan om de klassfeer te verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen er zich welkom voelt. Met deze 5.000 euro ondersteunen we hun werking en willen we meer zicht krijgen op gelijkaardige initiatieven en expertise in heel Vlaanderen. Zo versterken we ons beleid rond een warm schoolklimaat en tegen vroegtijdige schooluitval.”

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream