11 september 2015

Factuur vluchtelingenstroom stijgt tot boven 500 miljoen euro

 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verwacht dat de vluchtelingenstroom de budgettaire noden van de dienst Fedasil zal verdubbelen.

Francken legt vandaag op de ministerraad een voorstel op tafel om nog eens 8.000 opvangplaatsen voor asielzoekers te creëren. Die komen boven op de ruim 10.200 nieuwe plaatsen die onlangs beslist waren. Het totaal aantal opvangplaatsen is gestegen van 16.200, en een buffer van 2.000, naar ruim 28.000.

Met de 8.000 nieuwe plaatsen wil Francken anticiperen op de continue stijging van het aantal asielaanvragen. In augustus waren dat er 4.621. 'Als het huidige ritme van 250 aanvragen per dag aanhoudt, stevenen we deze maand af op 5.500 aanvragen', zei Francken tijdens een hoorzitting over de asielcrisis in de Kamer.

De regering zet in op de mensen die na hun erkenning tot vluchteling vanuit de opvang doorstromen naar een eigen woning, waardoor er plaatsen vrijkomen. Dat gold voor 1.500 mensen in augustus. 'Maar dat kan de verhoogde instroom onmogelijk compenseren. In dat tempo zullen er elke maand 4.500 nieuwe plaatsen nodig zijn.'

Tijdens de hoorzitting bleek dat de vluchtelingencrisis de overheid opzadelt met oplopende kosten. Theo Francken verwacht dat Fedasil, de dienst die instaat voor de opvang, volgend jaar 600 miljoen euro nodig zal hebben. Dat is meer dan dubbel zoveel als in 2015. Fedasil beschikt voor dit jaar over een budget van ongeveer 280 miljoen euro. Er is ook een reservepot van 80 miljoen, maar die is door alle extra maatregelen eind dit jaar opgesoupeerd.

De 300 miljoen die Fedasil extra nodig heeft, komt boven op de extra kosten voor de leeflonen. Daar hebben asielzoekers na hun erkenning tot vluchteling recht op. De overheidsdienst Maatschappelijke Integratie rekende dat de stijging van het aantal erkende vluchtelingen - geschat op 23.000 volgend jaar - 120 miljoen euro extra aan leeflonen zal kosten. Die berekeningen houden nog geen rekening met het plan van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Die wil dat de honderdduizenden vluchtelingen die zich aan de buitengrenzen van de EU bevinden, eerlijk gespreid worden over de lidstaten. Het is de bedoeling dat België ruim 4.500 mensen opneemt. Daarnaast zijn er de kosten voor het extra personeel dat aangeworven wordt bij Fedasil, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat voor de Vluchtelingen.

De federale overheid staat vooral in voor de registratie en de opvang van asielzoekers. Hun integratie, zodra ze erkend zijn tot vluchteling, is voor de deelstaten. Langs Vlaamse kant wordt gerekend op 83 miljoen euro extra voor inburgering. Arbeidsbemiddelaar VDAB rekent op 40 miljoen euro om vluchtelingen naar een job te begeleiden. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bekijkt momenteel hoeveel de extra klassen voor anderstalige nieuwkomers en hun begeleiding zullen kosten. De Vlaamse regering wil in de begrotingscontrole extra middelen vrijmaken voor de vluchtelingen. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is van plan iets te doen voor de lokale besturen, omdat zij ook extra asielzoekers opvangen.

Theo Francken heeft de gemeenten en OCMW's gevraagd om bijkomend 1.600 asielzoekers op te vangen. 'Een week na de oproep hadden al 111 gemeenten zich aangemeld, goed voor ruim 650 plaatsen', aldus Francken.

De ministerraad bespreekt vandaag de opties om de opvang van asielzoekers die wachten op hun aanvraag beter te organiseren. Honderden asielzoekers hebben hun tentje opgeslagen in een Brussels park bij het registratiekantoor van de Dienst Vreemdelingenzaken. De regering besloot in een kantoortoren vlakbij 500 bedden te installeren. Maar sinds de opening maandag vinden hooguit een twintigtal mensen per dag de weg naar de opvang.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) maakte tijdens dezelfde hoorzitting bekend dat een Belgisch fregat zal deelnemen aan een EU-missie tegen mensensmokkel op de Middellandse Zee. De Belgische missie begint midden oktober en zal zes weken duren.

DRIES BERVOET

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Mediafin. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream