20 februari 2017

Geen centrale toetsen

 

 

Vandaag gaan stemmen op om alle leerlingen op het einde van de lagere school een centrale toets te laten afleggen.

 

Dit is niet wat we met de Vlaamse regering van plan zijn.

 

Bijna alle scholen hanteren nu al schooloverschrijdende toetsen voor de leerlingen op het einde van het basisonderwijs (interdiocesane proeven, de ovsg-toets, …). We bekijken nu of deze bestaande toetsen voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn zodat scholen ze efficiënt kunnen gebruiken in het kader van hun kwaliteitsbeleid. Het is de bedoeling dat elke school vanaf volgend schooljaar alle leerlingen op het einde van het basisonderwijs laat deelnemen aan een gevalideerde toets van minstens twee leergebieden. Het regelgevend werk daarvoor is bijna rond.

 

Deze toetsen zijn echter geen centrale toetsen waarbij de leerling moet slagen om het getuigschrift basisonderwijs te krijgen.

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream