20 februari 2018

Geen separatisme creëren

 

Toevallig twee dagen na elkaar schrijven we over onderwijs dat religieus geïnspireerd is en vanuit die inspiratie aan jonge mensen dingen leert die niet stroken met de eindtermen van ons onderwijs en met de algemene waarden van onze samenleving. Gisteren ging het over islamonderwijs, vandaag over een Joodse school. Gelukkig wordt in beide gevallen opgetreden.

Op de website van de vereniging voor islamleraars Vlerig stond te lezen dat een moslimvrouw niet met een niet-moslim mag trouwen en dat ze door het dragen van een hoofddoek “door de mannen wordt gewaardeerd als mens en niet alleen maar als lekker ding”. Twee uitspraken die volgens het Centrum Islamonderwijs getuigen van een zeer enge interpretatie van de islam en die niet overeenkomen met het leerplan. De website is verwijderd en de leraar die de uitspraken deed, wordt op het matje geroepen.

Dat gebeurt allicht ook met de directie van de school Benoth Jerusalem in Antwerpen. Leerkrachten krijgen er duidelijke richtlijnen: er wordt niet gepraat over seks, voortplanting, politiek, religie, racisme, niet over het ontstaan van de aarde en er worden geen teksten gelezen “met jongens bij meisjes en omgekeerd”. Het gaat hier om een school die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid. Minister Crevits stuurt er de inspectie opnieuw op af.

En zo hoort het ook. Zoals onderzoeker Johan Lievens in deze krant zegt: “Eindtermen zijn competenties die een jongere nodig heeft om te kunnen functioneren in een seculiere samenleving.” Onderwijs moet jongeren dus opvoeden tot burgers die in deze samenleving hun weg kunnen vinden en die er een bijdrage aan kunnen leveren. Dat wordt voor die jongeren een pak moeilijker als ze bepaalde essentiële kennis niet meekrijgen of aan hen een visie wordt aangepraat die haaks staat op de wetten van de samenleving. Je ontneemt een moslimmeisje kansen als je haar vertelt dat ze alleen maar waardering van mannen kan krijgen als ze een hoofddoek draagt. Zoals je Joodse meisjes evenveel kansen ontneemt door hen ver van de wereld op te voeden, zonder iets te hebben gehoord over seksualiteit en menselijke relaties en zonder essentiële kennis over aardrijkskunde, geschiedenis en politiek. Je creëert mensen die alleen maar binnen een bepaalde gemeenschap kunnen functioneren. Je creëert separatisme en dat is nefast voor elke mens afzonderlijk en voor de samenleving in haar geheel.

Het is goed dat het Centrum voor Islamonderwijs en de minister ingrijpen en het is nog belangrijker dat deze zaken naar buiten komen en dat er - over de gemeenschappen en godsdiensten heen - over wordt gedialogeerd.

Kris Vanmarsenille

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream