30 januari 2015

Gemeenschappen stellen uitbreiding en gelijkschakeling voor van de diplomavoorwaarden voor een inschakelingsuitkering

 

 

Vandaag, vrijdag 30 januari 2015, heeft Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en haar Franstalige collega Minister van Onderwijs Joëlle Milquet ontvangen. De ministers bespraken een voorstel van de Gemeenschappen om de diplomavoorwaarden in het kader van de inschakelingsuitkering voor werkzoekende jongeren aan te passen aan de realiteit van het onderwijs in de onderscheiden gemeenschappen. Als gevolg daarvan zou een grotere groep jongeren, voornamelijk uit het beroeps- en buitengewoon onderwijs, op een inschakelingsuitkering kunnen rekenen. De ministers willen jongeren stimuleren om de hoogst haalbare kwalificatie te halen. Voor Vlaanderen is er daarover een akkoord, in de Franstalige Gemeenschap en Brussel gaat het voorstel ter goedkeuring naar de bevoegde overheden.

 

 

 

Uitbreiding diplomavoorwaarde inschakelingsuitkering

 

 

 

Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits en de Minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap Joëlle Milquet kwamen vandaag tot een gezamenlijk voorstel over een gelijkstelling van diploma-vereisten.

 

 

 

Vanaf 01/09/2015 komen werkzoekende min21-jarigen die een beroepsinschakelingstijd van 310 dagen hebben doorlopen, in aanmerking voor een inschakelingsuitkering wanneer ze beschikken over :

 

 

 

·         diploma secundair onderwijs;

 

·         studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad bso;

 

·         studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad bso;

 

·         certificaat van een opleiding secundair na secundair;

 

·         certificaat na alle gevolgde modules van volledige opleiding;

 

·         getuigschrift van de leertijd;

 

·         getuigschrift van de opleiding BUSO OV3.

 

·         getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding BUSO OV3

 

 

 

 

 

Aangepaste inschakelingsuitkering

 

 

 

Vicepremier Kris Peeters kondigde eerder  uitgebreid overleg aan met de bevoegde regionale Ministers van Onderwijs over de precieze invulling van de ‘diplomavoorwaarden’ voor het verwerven van een inschakelingsuitkering tot de leeftijd van 21 jaar. Dat is vandaag gebeurd. De Federale Regering nam zich in het regeerakkoord voor om de criteria voor de inschakelingsuitkering aan te passen[1]. Enkel wie voor zijn 25ste instapt in het systeem, heeft voortaan recht op een inschakelingsuitkering. Dat was tot nu toe 30 jaar. De overweging is dat iemand tegen de leeftijd van 25 jaar de kans moet hebben gezien een diploma te behalen.

 

 

 

Van jongeren die nog geen 21 zijn, wordt voortaan verwacht dat ze een ‘diploma’ kunnen voorleggen, vooraleer ze 310 dagen na hun inschrijving bij de arbeidsbemiddelingsdienst, recht hebben op de inschakelingsuitkering.

 

 

 

Eind december besliste de Federale Regering dat de ‘diplomavoorwaarden’ voor de inschakelingsuitkering pas ingang vinden vanaf 01/09/2015 (en niet op 01/01/2015 zoals voor de leeftijdsvoorwaarde het geval is). Deze timing van 01/09 biedt jongeren de kans om hun opleiding af te maken, en laat tevens overleg toe met de regionale Ministers van Onderwijs.

 

 

 

Arbeidsmarktgericht onderwijs

 

 

 

Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Dit is een stimulans voor jongeren en een erkenning voor de inspanningen van al wie met arbeidsmarktgericht onderwijs elke dag aan de slag gaat. Uiteraard ligt de blijvende uitdaging en mijn focus op de hoogst haalbare kwalificatie voor elke jongere. Dankzij dit gezamenlijke voorstel hebben meer jonge werkzoekenden recht op een inschakelingsuitkering. Het gaat vooral om jongeren die een opleiding achter de rug hebben in het beroeps- en het buitengewoon onderwijs. De beste oplossing voor de inschakelingsuitkering is werk voor jongeren door een sterke startkwalificatie. Dat blijft onze doelstelling.”

 

 

 

Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters: “Ik ben zeer tevreden dat we met dit gezamenlijk voorstel duidelijkheid kunnen scheppen over de precieze diplomavoorwaarden. De inschakelingsuitkering is een activeringsmaatregel: hij draagt bij aan de toeleiding van jongeren naar werk. En een jobopleiding en jobkeuze vertrekken nu eenmaal van beginkwalificaties. Jongeren die zonder beginkwalificatie op de arbeidsmarkt komen, dragen daarvan gedurende hun hele loopbaan de gevolgen. Daarom leggen we zo de nadruk op het behalen van een diploma.”

 

 

 

Minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap Joëlle Milquet: “Face à la décision du Gouvernement Fédéral, il était nécessaire d’élargir le groupe de jeunes ayant réussi un certificat  et pouvant bénéficier de l’allocation d’insertion, ce que nous avons proposé et obtenu.”

 

 

 


[1] Deze beslissing staat los van de maatregel die de vorige federale regering in 2011 nam (beperking inschakelingsuitkering tot maximum 3 jaar), die impact kende vanaf 01/01/2015.


 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream