15 oktober 2007

Gemeenten tonen weg naar energiebesparing

 

169 van de 308 Vlaamse gemeenten bieden hun inwoners, naast de bestaande Vlaamse premies, nog extra bonussen aan voor het spaarzaam omgaan met energie.

Het Internationaal Energie Agentschap waarschuwt dat de industrielanden zich meer moeten inzetten om duurzaam om te gaan met energie. Grote veranderingen beginnen echter klein. Daarom wil de Vlaamse minister van Energie, Hilde Crevits (CD&V), de gemeenten die zich opvallend inzetten om hun inwoners aan te sporen zuiniger om te springen met energie, bekronen tot 'energieambassadeurs'.

Vijftien gemeenten in Vlaanderen krijgen de titel, drie gemeenten uit elke provincie. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) maakte de rangschikking op basis van een aantal energiebewuste parameters. Met 76 punten op honderd haalt de Antwerpse gemeente Boom de beste energiescore. Buiten de Antwerpse gemeenten liggen de scores echter behoorlijk laag.

De bekroonde gemeenten zetten zich onder meer in voor de energiecluster met het Vlaamse Gewest, geven hun inwoners extra premies bij goede isolatiewerken en werken constructief mee aan de nieuwe regelgevingen omtrent energie. 'Vroeger was energie slechts een optie in het samenwerkingsakkoord', aldus Crevits. 'Nu plaatsen heel wat gemeenten het onderwerp bovenaan de agenda.'

Volgens de minister hebben gemeenten een voorbeeldfunctie. Ze moeten niet alleen uitvoeren wat de Vlaamse regering beslist. Ze kunnen het de burgers, bedrijven en verenigingen ook gemakkelijker maken door eigen, bijkomende initiatieven te nemen. 169 gemeenten doen dat nu al. Wat opvalt, is dat niet alleen steden goede punten scoren. Volgens Crevits is dat het bewijs dat het aantal inwoners geen rol speelt. 'Het is de mentaliteit in het gemeente- of stadhuis die van tel is. Het is ook belangrijk dat de kleintjes op de kar springen.' 'Het is niet mijn bedoeling om andere gemeenten te stigmatiseren', zegt Crevits. 'We hopen alleen dat gemeenten die creatief omspringen met het Vlaamse energiebeleid, hun knowhow overbrengen. Er is ook geen geldprijs aan deze titel verbonden. Ik zie het eerder als een stimulans om een nog beter energiebeleid te voeren.'

Crevits wil haar energiebeleid de komende jaren focussen op drie maatregelen: glas, dak en verwarmingsketel. Dat zijn ook de belangrijkste parameters voor het energieprestatiecertificaat, dat vanaf volgend jaar in fases verplicht is voor wie een huis verkoopt of verhuurt. De subsidies voor dak, ramen en ketels blijven op lange termijn bestaan, zegt Crevits. 'Wat zonne-energie betreft, willen we ons echter meer richten op de geboekte winst: de geproduceerde groene energie verdient een bonus.' 'Onze ambitie is dat tegen 2020 gezinnen dertig procent minder energie verbruiken. Daarom moet iedereen op die drie zaken focussen en hun financiële middelen doelgericht inzetten.'

 

Helena Wilmet

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream