1 december 2017

Gezocht, en snel: 3.000 juffen en meesters

 

De Antwerpse onderwijsadministratie heeft het lerarenberoep in Antwerpen in het kleuter- en lagere onderwijs doorgelicht. De conclusie is duidelijk: te veel jonge leerkrachten haken af en te weinig jongeren starten een lerarenopleiding. Daardoor zit Antwerpen met een tekort aan leerkrachten. Van de 'starters' uit het schooljaar 2011-2012 haakte zowat 52,1 procent af. Van die groep kiest 60 procent voor een totaal ander beroep, terwijl 40 procent gaat lesgeven buiten de stad Antwerpen. Ook niet bemoedigend: in de lerarenopleiding aan de hogescholen zijn er dit jaar 8,5 procent eerstejaars minder dan in 2016.

Exitgesprekken

Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) vindt dat een duidelijk signaal. De opleiding moet meer rekening houden met de typische elementen die horen bij het lesgeven in een grootstad. "Antwerpen is een heel diverse stad op het vlak van culturen, talen en geloofsovertuigingen. Zelfs met een andere centrumstad is het verschil nog heel groot. Bij de hervorming van de lerarenopleiding moet daar absoluut meer aandacht voor zijn."

Tegelijkertijd wil de schepen exitgesprekken invoeren. "We kunnen het probleem van de uitstroom pas aanpakken als we weten waarom jonge leerkrachten het onderwijs achter zich laten. Heeft het te maken met mobiliteit? Met de benoemingen? Of is er een andere reden?", vraagt de schepen zich af. "Neem daarbij het feit dat het ziekteverzuim sedert 2005 met 54 procent is toegenomen en het wordt duidelijk dat Antwerpen met een tekort aan leerkrachten zit. Ter vergelijking: in Limburg zijn er 256 kandidaten voor één vacature. In Antwerpen zijn dat slechts 1,8 kandidaten per vacature. Opvallend: het kleuter- en lager onderwijs is een echte vrouwenwereld geworden. Dit jaar waren er slechts 26 mannelijke studenten tegenover 850 vrouwelijke studenten kleuteronderwijs. Voor het lager onderwijs gaat het om 194 mannen tegenover 815 vrouwen."

Praktijkschok

Om de komende jaren safe te zitten, zoekt het onderwijs in Antwerpen iets meer dan 3.000 leerkrachten. Voor het kleuteronderwijs zijn dat er 1.156 en voor het lager onderwijs 1.870. Deze cijfers zijn een voorzichtige prognose op basis van de uitstroom en evolutie van het aantal leerlingen in de Antwerpse scholen. Marinower: "We moeten ervoor zorgen dat lesgeven opnieuw aantrekkelijk wordt bij jongeren, zodat opnieuw meer studenten kiezen voor een job in het onderwijs. Tegelijkertijd moeten we de uitstroom stoppen. Met meer inzet op aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten. Dat kan in de vorm van mentorschap door een ervaren leerkracht", zegt de schepen. Daarnaast is er volgens Marinower een te grote praktijkschok. "Vroegere en intensievere stages lijken me cruciaal."

Minister Crevits

De schepen beseft wel dat hij dat niet alleen kan. "Deze problemen zijn niet nieuw voor ons. Ons onderwijsbeleid is hier al op afgestemd. Het grote voordeel van deze 'sectorfoto' is dat we nu iets hebben om op terug te vallen en andere stakeholders kunnen overtuigen dringend iets te doen aan het probleem. Ik denk aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), aan de hogescholen en alle partners die hierbij kunnen helpen."

Via een online dashbord kan iedereen de cijfers bekijken: https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/Leerkrachten-basisonderwijs-cgdgeggjjgghjhgK/

DAVID ACKE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter