1 maart 2018

"Graag meer ondersteunend personeel"

 

Een dertigtal directeurs uit de regio Meetjesland daagde gisteren in rouwkledij op tijdens het overleg van schooldirecties in Eeklo. De leerkrachten zijn naar eigen zeggen in rouw. Ze vinden dat ze het met te weinig ondersteunend personeel moeten doen. "Te veel collega's kampen met een burn-out of haken definitief af", zegt Leen Smets namens haar collega's. "Loonsverhoging willen we niet. We hebben meer ondersteunend personeel nodig. In vergelijking met het middelbaar onderwijs moeten we het met driemaal minder personeel doen dat zich kan bezighouden met administratief werk en ICT."

Om hun eisen kracht bij te zetten, sturen de directeurs massaal een foto in rouwkledij met de boodschap 'Het is vijf voor twaalf' naar minister van Onderwijs Hilde Crevits, parlementsleden en toplui uit het onderwijs. De actie loopt over de netten heen: zowel het vrij gesubsidieerd onderwijs, gemeentelijk en stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en het buitengewoon lager onderwijs scharen zich achter de oproep.

1 kracht voor 350 leerlingen

"Zelf moet ik het met een voltijdse administratieve medewerker stellen voor 350 leerlingen", zegt Leen Smets, die directeur is van de basisscholen Sint-Jozef en Sint-Janneke in Eeklo. "Administratie, contracten, boekhouding: we kunnen het gewoon niet bolwerken. En als er een secretariaatsmedewerker afwezig, is dan moeten we als directeur zelf overnemen. Vervanging kan pas na twee weken afwezigheid. En zo blussen we voortdurend brandjes. Dit is tijd die we niet in de leerlingen zelf kunnen stoppen."

De directeurs broeden op verdere acties. "Elke laatste dag van de maand actie voeren, dat is de bedoeling. We gaan door tot we gehoor krijgen en de minister actie onderneemt." Aanvankelijk waren sommige directeurs van plan om zich uit protest elke laatste dag van de maand ziek te melden, maar die oproep werd door het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs meteen afgekeurd. Ook een staking behoort niet tot de mogelijkheden, vinden de directeurs zelf. "Staken? Neen, dat is helemaal niet onze bedoeling", zegt Smets. "We willen niet dat de kinderen en hun ouders de dupe worden van onze acties."

Cijfers moeten bewijzen dat de actie breed gedragen worden. Uit een enquête onder directeurs uit het basisonderwijs blijkt dat 99 procent de werkomstandigheden wil aanklagen, waarbij de nood aan extra omkadering steevast terugkeert. 98 procent zou het zinvol vinden om actie te voeren. Ook de actiebereidheid is, volgens dezelfde bevraging, groot: 86 procent van de ondervraagden is bereid om zelf actie te voeren.

GAËTAN REGNIERS

Copyright  © 2017 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream